į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-02-01 Moderatorių posėdis, pasiruošiant pristatyti Sinodinio kelio temą „Šventimas“

 „Pralinksmink savo tarną,

nes tau, Viešpatie, meldžiuosi.“

(Ps 86,4)

 

Šiandienos Šventosiose Mišiose Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje buvome kviečiami išgirsti, kur Dievas veda savo Bažnyčią ir į kokią misiją mus šiandien kviečia.

Sinodinio kelio komanda parapijoje jau pradeda pasiruošimo darbus trečiosios temos „Šventimas“ pristatymui savo bendruomenėje. Sergančiųjų skaičiai yra didžiulis kliuvinys numatytiems pasiruošimo darbams. Nėra paprasta patiems rasti paguodos žodžius, kai apstu netekčių, kai matome sunkiai sergančius, kenčiančius vaikus...

 

 

Jau net keletas metų, kaip neįsivaizduojame savo parapijos švenčių be Alberto Ramanausko. Tai tas žmogus, kuris stengiasi, kad po Šventųjų Mišių šventė išties tęstųsi. Jo dėka parapijos namuose vakarais girdime repetuojančius kolektyvus, o bendruomenės šventės apgaubiamos gyvos muzikos garsais. Alberto šeima globoja net keletą mergaičių, kurios yra netekusios mamos. Rūpinamasi, kad mergaitės taip pat pamiltų bažnyčią, gyventų krikščionišką, sakramentinį gyvenimą. Albertas yra vienas iš tų, kuris atsiliepė į moderatorių kvietimą keliauti kartu Sinodiniame kelyje. Tad trečiąją Sinodinio kelio temą „Šventimas“ parapijos klebonas ruošiasi pristatyti bendruomenei jau ateinantį sekmadienį kartu su septynių moderatorių komanda.

 

 

Moderatoriai susirinkę aptarė, kaip leistis toliau į Sinodinį kelią. Aptarė kas pasiteisino ir ką reikėtų tobulinti. Taip pat nutarė susijungti per nuotolį su negalinčiais dalyvauti,- ir jau ateinantį sekmadienį pristatyti parapijai trečiąją Sinodinio kelio „Šventimas“ temą.

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

parengta moderatorės Genovaitės Matusevičienės

Nuotraukos Vikos Makaveckienės ir Alberto Ramanausko