į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-03-27 Sinodinio kelio penktosios temos „Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas“ pasirengimo posėdis

„Pažvelkit į jį ir pralinksmėkit, –

niekad jums gėdos nereikės kęsti.”

(Ps.34.6)

Gavėnios ketvirtasis džiaugsmo sekmadienis parapijoje apstus gyvenimo.

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos moderatorių komanda džiugiai keliauja  popiežiaus Pranciškaus paskelbtu sinodiniu keliu, ragindami parapijiečius drąsiai kalbėtis apie tai kas vyksta Bažnyčios gyvenime ir melsti Šventosios Dvasios vadovavimo mūsų mintims, kalboms ir darbams.

 

 

Moderatorių komanda susirinkusi po Šventųjų Mišių peržvelgė paskelbtą penktosios temos „Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas“ rekomenduojamą  medžiagą. Į susitikimą moderatoriai susirinko jau padauginę padalomąją medžiagą, kuria naudosis darbo grupėse.

Posėdyje daug kalbėtasi apie patį dialogą ir prieita prie išvados, kad turime daugybę žmonių neieškančių tiesos, bet siekiančių būti teisiais. Apie tai ypatingai daug dėmesio turime skirti pradėdami kalbėtis su žmonėmis, įvesdami į pokalbius grupelių susitikimuose, kad dialogas pavyktų.

Visi moderatoriai turi vienokios ar kitokios patirties su kitų tikėjimų žmonėmis nepriklausančiais Katalikų Bažnyčiai.

 

 

Nutarta balandžio 3-ąją, penktąjį gavėnios sekmadienį, penktąją sinodinio kelio temą „Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas“, pristatyti bendruomenei.

Balandžio 7-ąją, parapijos sinodinio kelio moderatorių komanda, kartu su parapijos klebonu, dalyvaus Kauno arkivyskupijos Sinodinio kelio darbo grupės organizuojamame nuotoliniame moderatorių susitikime.

 

 

Kurie negalėjo dalyvauti savo parapijose, kviečiame jungtis į nuotolinį susitikimą kartu su Gyvųjų Akmenų bendruomene.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

 parengta moderatorės Genovaitės Matusevičienės

Nuotraukos Vikos Makaveckienės