į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-04-03 Sinodinio kelio penktosios temos „Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas“ pristatymas bendruomenei

 „Jeigu Kristus yra jumyse, tai kūnas,

 tiesa, marus dėl nuodėmės,

 bet dvasia – gyva dėl teisumo.“

(Rom 8.10)

 

Penktąjį gavėnios sekmadienį parapijos sinodinio kelio moderatorių komanda pristatymą penktosios temos „Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas“ pradėjo Kryžiaus kelio ėjimu su Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos bendruomene už Sinodinį kelią ir karo Ukrainoje pabaigą.

 

 

 

Sinodinio kelio moderatorių komandą taip pat meldžiasi Rožyno malda už karo pabaigą Ukrainoje. Kai kurie moderatoriai yra ir parapijos Gyvojo rožyno maldos grupės nariai.

Taika, kurios išmokė Dievas, yra grindžiama santykių kūrimu.

Dievo šlovė yra ne tam, kad mus prislėgtų, o kaip tik priešingai – pripildytų pasaulį grožio ir gėrio, kad suteiktų gyvybę ir kurtų taiką.

Kas aktyviai dalyvauja liturgijoje, parapijos, bendruomenės, Bažnyčios gyvenime, tas aktyviai prisideda prie visuomenės, viešojo valstybės gyvenimo!

 

 

Pasistiprinę Eucharistija, parapijos klebono lydimi, moderatoriai išėjo kalbėtis su norinčiais būti išgirstais vaikais ir suaugusiais. Pokalbiai, video medžiagos pristatymų peržiūros vyko grupelėse, skirtingose bažnyčios ir parapijos namų erdvėse.

Pokalbiai penktąja tema tik prasidėjo, jie moderatorių bus tęsiami ir ateinančią savaitę, susitinkant ir su kitų tikėjimų atstovais. Trijų aptartų temų pagrindinės mintys jau išsiųstos Kauno arkivyskupijos Sinodinio kelio komandai, - ketvirtoji tema baigiama susisteminti.

Balandžio septintąją, 17 valandą,  parapijos moderatorių komanda karu su parapijos klebonu parapijos namuose jungsis į nuotolinį susitikimą su Kauno arkivyskupijos Sinodinio kelio komanda.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

parengta moderatorės Genovaitės Matusevičienės

Nuotraukos Vikos Makaveckienės