į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-06-21 Klebonas dalyvavo Kėdainių Profesinio Rengimo Centro Mokslo metų užbaigimo šventėje

Šiandien Kėdainių profesinio rengimo centro mokslo metų baigimo šventėje Centro direktorius Dangiras Kačinskas, LR Seimo narys Viktoras Fiodorovas, Šv. Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius sveikino absolventus, gimnazistus, visą Centro bendruomenę. Sveikindamas absolventus direktorius Dangiras Kačinskas apgailestavo, kad nuo šių mokslo metų nebelieka tradicinės diplomų įteikimo šventės, nes pereinama prie skaitmeninių diplomų. Pasidžiaugė šios absolventų laidos mokiniais ir įteikė diplomus už labai gerus mokymosi pasiekimus, pasiekimus tarptautiniuose, nacionaliniuose, profesinio meistriškumo konkursuose ir savanorystę populiarinant Centro profesijas.

Šventėje dėmesys buvo skirtas ir II gimnazijos klasių mokiniams. Pagrindinio ugdymo programą baigė 74 mokiniai. Diplomus už gerus mokymosi pasiekimus, aktyvią socialinę veiklą ir padėkas už aktyvumą, iniciatyvas organizuojant ir dalyvaujant saviraiškos renginiuose įteikė LR Seimo narys Viktoras Fiodorovas. Šv. Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius Centro mokiniams įteikė padėkas už gerus mokymosi rezultatus, aktyvią veiklą Mokinių taryboje, savanorystę ir pagalbą Kėdainių rajono savivaldybės įstaigų bendruomenėms.

Šventėje neliko nepastebėti ir mokytojai, kiti darbuotojai. Jiems buvo įteiktos padėkos už puikų  ir profesionalų mokinių parengimą tarptautiniams, nacionaliniams ir respublikiniams konkursams, už iniciatyvas, aktyvumą rengiant ir įgyvendinant tarptautinius projektus, projektinės veiklos gerosios patirties sklaidą šalies ir užsienio švietimo įstaigų bendruomenėms, už nuoširdų ir nepriekaištingą darbą.

 

Kėdainių PRC informacija