į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-07-09 „Ten, kur poezija virsta malda“

Devintoji poezijos vasara Kėdainių Šv. Jurgio kalnelyje

 

Perskaitę kvietimą rinktis į poezijos atlaidus atsiliepė kūrėjai, muzikantai, poezijos ir muzikos mylėtojai, svečiai iš Joniškio ir Šiaulių.

Devintieji tradiciniai poezijos atlaidai „Ten, kur poezija virsta malda“ kaip visada vyko Šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje prie Marijos Lurdo. Devintus metus klebonas Artūras Stanevičius aukoja Šv. Mišias už poetus ir rašytojus gyvus ir amžinos atminties.

Dėkodami Dievui už dovaną kurti visuotinėje maldoje prašėme Viešpaties palaimos.

Šiuos poezijos atlaidus skyrėme tremties metams.

Po Šv. Mišių susibėgome šventoriuje šalia liepų taip dar neseniai puošusių žiedais, suaugusių su giesmėmis, maldomis ir eilėmis...

Varlupio upelio kaiminystėje, nuostabioje vasaros gamtoje savo muzika visus pasitiko liaudiškos muzikos ansamblis „Dubysa“. Vadovė Rūta Liškauskaitė akordeonistė, armonikierė Dalytė Šlamiškytė Ivoškienė,  būgnininkė Vilma Kazlauskienė, triūbininkas Arvydas Sadlauskas.

Poetus ir rašytojus, svečius ir kraštiečius sveikino klebonas Artūras Stanevičius linkėdamas auginti „žodžio duoną“ ir ja dalintis. Jis pakvietė maldai.

Kėdainių krašto kūrėjai savu ruožtu dėkojo klebonui Kėdainių krašto literatų sambūrio dvasiniam vadovui už maldas ir devynerių metų bendradarbiavimą.

Maloniai nustebino Joniškio „Audruvės“ literatų atvykimas. Graži ne vienerius metus besitęsianti literatų draugystė. Žavėjo eilės skaitomos Aušros Lukšaitės Lapinskienės, Linos Lašienės, Lietuvos vertėjų sąjungos narės Dzintos Elgos Irbytės, Jono Ivanausko. Jonas perdavė dovanų Mikalojaus Daukšos viešajai bibliotekai  dvi savo knygas.

Šiauliečiai Augos Henrika ir Arvydas savo kūrybos neskaitė. Arvydas pasidalijo mintimis apie išleistas savo knygas. Jis poezijos nerašo. Henrika kuria eilėraštukus vaikams.

Renginio dalį skyrėme tremties metų tremtinių eilėraščių skaitymui. Krašto poetų ir rašytojų tremtinių Janinos Brokevičienės, Klemenso Mitriaus, Juozo Augustaičio ir Algio Augustaičio eiles ir knygų ištraukas skaitė Asta Bobinaitė, Genovaitė Žukauskienė, skaičiau savo šeimos tremties istorinius momentus ir amžinos atminties tremtinio Juozo Augustaičio laiškus rašytus žmonai iš jo sūnaus Algio Augustaičio knygos. Pažinojau tuos žmones, įsiklausiau į jų likimų istorijas. Tremtinių eilės tai dienoraštis - lietuvių tautos dienoraštis. Kiek bebūtų parašytų apie tremtį žodžių juose tautos kančia, juose kova ir pergalė. Tai mūsų tautos literatūros aukso fondas.

Po maldų už amžinos atminties kūrėjus poetė ir dainininkė Danguolė Barauskienė atsivertė Genovaitės Žukauskaitės eilių knygą. Jautru, kad prisimenama.

Panorę šį kartą krašto literatų sambūrio literatai skaityti savo eiles buvo: Zita Vozgirdienė, Elvyra Kisielienė, Genovaitė Žukauskienė, Danutė Morozovienė, Zita Kazokevičienė, Jolanta Blankienė, šių eilučių autorė. Jūratė Fetkevičienė čia savo eiles skaitė pirmą kartą. Savo mėgiamų lietuvių poetų eiles skaitė Rita Janonytė.

Kanklininkė Oksana Morozovaitė kankliavo, nors vėjas bandė nupusti kankles, bet du kūrinėlius jai vis dėl to pavyko atlikti.

Žurnalistė Lina Pranckevičiūtė kalbino renginio dalyvius:

 

„Kai turiu laiko, ateinu į renginius, nes bendrauju su šiais žmonėmis ir norisi atgaivos po darbo. Bent man poezija ir malda yra labai susiję dalykai, nes tai teikia dvasingumo, atgaivina sielą“, – kalbėjo gydytoja Vilma Šnurevičiūtė.

 

„Atėjau čia po Šv. Mišių. Pati nekuriu, tik noriu pasiklausyti kitų. Aš kasmet dalyvauju poezijos atlaiduose, nes patinka. Išgirstame ir eilių, ir muzikos pasiklausome, smagu“, – teigė Verutė.

 

„Ačiū už šventę sielai“, - atsiliepime rašė Henrika.

 

„Išvažiavom pakylėti“, - rašė joniškiečiai.

 

Renginį baigėme agape parapijos namuose. Vos čia sugūžėjome prapliupo lietus.

Šventas sekmadienis su poezija, muzika, gera nuotaika, lietumi, kuris išlaukė. Grįžome palaiminti pirmojo laipsnio palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvija.

Ačiū visiems rėmėjams: literatų dvasiniam vadovui klebonui Artūrui Stanevičiui, sakė krašto literatai, dėkojau svečiams, už nuotraukas Gediminui, Joniškiečiams, Arvydui. Ačiū, sakiau Kėdainių žurnalistams Linai Pranckevičiūtei ir kitiems, savo vaikams Dainai ir Tomui atskubėjusiems padėti, dovanojusioms iš savo gėlynų gėles Genovaitei Žukauskienei ir Ritai Janonytei, ruošusioms suvenyrus Elvyrai Kisielienei ir Zitai Vozgirdienei, dovanojusiai savo knygas svečiams, muzikantams ir ištikimiems mūsų renginių lankytojams Janinai Meškauskienei.

Renginį fotografavo fotografas Gediminas Karla. Gediminui ir joniškiečiui Jonui Ivanauskui padovanojau savo poezijos knygas.

Apmąstydama devynerių metų poezijos vasaras klausiu savęs: Kada poezija tampa malda? Kodėl poezija tampa malda?

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos Gedimino Karlos