į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-07-16 Restauruotų vargonų pristatymo dieną, atsisveikinimas su parapijos klebonu

„Pievose avių knibždynas,

slėniai – kviečių jūra, –

dainuojama ir giedama iš džiaugsmo.“

(Ps 65.14)

 

Liepos 16-osios sekmadienis Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bendruomenei nešventiškai šventinis. Maldininkai rinkosi į sekmadienio Šv. Mišias ir restauruotų vargonų pirmąjį koncertą. Šv. Mišiose, minint Švenčiausiąją Mergelę Mariją Škaplierinę ir pavedant jos užtarimui, vaikams priėmusiems pirmąją Komuniją buvo uždedami Škaplieriai ir Rožynai.

Po Šventųjų Mišių bendromenė atsisveikino ir su savo parapijos klebonu.

 

 

Parapijos klebonas nuoširdžiai dėkojo Kėdainių rajono savivaldybės merui Valentinui Tamuliui, kuris pirmas atsiliepė į bendruomenės šauksmą ir viską padarė, kad Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje Dievo garbei skambėtų restauruoti vargonai. Vargonus restauravo Vargonų paveldo cenro direktorius Girėnas Povilionis. Po pašventinimo naujai restauruotais vargonais iškart buvo grojama Šventosiose Mišiose.

Šio sekmadienio Evangelijos sėjėjai yra ir žmonės, kurie gyvena Dievo žodžiu ir jį skelbia, dažnai nematydami greitų vaisių. Skelbdami Žodį niekada nepamirškime, kad net ir ten, kur, atrodo, nieko nevyksta, iš tiesų veikia Šventoji Dvasia, o Dievo karalystė auga per mūsų pastangas ir virš jų. Todėl eikime pirmyn su džiaugsmu! Prisiminkime žmones, kurie mūsų gyvenime pasėjo Dievo žodžio sėklą: galbūt ji sudygo praėjus daugeliui metų po to, kai susidūrėme su jų pavyzdžiu, bet tai įvyko dėl jų!

Tegul Marija, kurią šiandien pagerbiame kaip palaimintąją Karmelio kalno Mergelę, padeda mums būti dosniais ir džiaugsmingais Gerosios Naujienos sėjėjais.

 

 

Po Šventųjų Mišių parapijos klebonas kartu su bendruomenės atstovais išsakė nuoširdžias padėkas Kėdainių rajono savivaldybės merui Valentinui Tamuliui už neįkainojamą dovaną, - bažnyčios vargonų restauravimą.

Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis neslėpdamas jaudulio atsisveikino su Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonu. Meras įteikė padėką parapijos klebonui ir kartu pasirašė vargonų restauravimo aktą.

Atsisveikinti atvyko ir Lietuvos Respublikos seimo narys Tomas Bičiūnas, Kėdainių miesto seniūnijos seniūnas Algirdas Krivičius, Vilainių seniūnijos seniūnas Antanas Bružas, Pelėdnagių seniūnas Edvinas Pagirskas, UAB „Laumetris“ gamyklos vadovai Kazimieras Čiurila ir Jonas Putna, Kėdainių Profesinio Rengimo Centro vadovas Dangiras Kačinskas, AB „Saguva“ direktorė Rasma Gudonavičienė, buvusi ilgametė Kėdainių Kultūros centro direktorė Ona Mikalauskienė, bičiuliai iš Veliuonos parapijos, kurioje 14 metų prieš tai dirbo Kėdainių Šv. Jurgio parapijos klebonas.

 

 

Prieš pradėdama vesti naujai restauruotų bažnyčios vargonų pristatymo koncertą, parapijos Pastoracinės tarybos sekretorė Genovaitė Matusevičienė kalbėjo:

„Bendruomenei ši diena tikrai šventinė, nes tuoj pat išgirsime naujai restauruotų per 250 metų skaičiuojančių bažnyčios vargonų koncertą.

Ir tikrai ne šventė buvo keletą sekmadienių girdėti, kad greitu laiku pradės pareigas parapijoje eiti kitas klebonas. Kada ši žinia buvo patalpinta parapijos svetainėje ir pasidalinta feisbuko paskyroje, pirmas žmogaus komentaras buvo: „Aš Šv. Jurgio bažnyčioje neįsivaizduoju kito klebono!“

Daugelis neįsivaizduojame. Esame įpratę, kad klebonas neima iš mūsų nieko. Neima gėlių, neima dovanų... Tad šiandien mūsų maldų padėkos gėlės suklotos prie Viešpaties altoriaus už mūsų parapijos kleboną.

Ko iš tikrųjų žmogui reikia, kartais suprasti prisireikia ne vienos dienos ir ne vienų metų. Mūsų parapijos klebono svajonė buvo turėti parapijos interneto svetainės kopiją. Kada bandėme įvertinti, kokios talpos reikės išorinio disko, priėmus sprendimą vis kirbėjo širdyje,- ar tikrai sutalpinsime iki paskutinio straipsnio, paskutinių nuotraukų, kiek bus šioje parapijoje mūsų klebonas?.. Bet kai gavome dovanų išorinį diską,-supratome, kad istorija gali tęstis metų metais... O istorija mėgsta kartotis ir Dievas moka papokštauti. Štai kunigas, kuris turėtų pradėti greitu laiku eiti pareigas, į parapiją grįžtų po 23-jų metų. Tad mūsų parapijos padėka klebonui ir palinkėjimas tiek jam, tiek sau patiems,- Sugrįžimo metų linkim mes!“

 

 

Naujai restauruotais vargonus pristatė Lietuvos muzikos ir teatro studentai Dovilė Pavilonytė mezzosopranas ir Kajus Rudžionis barionas/vargonai.

Buvo klausoma per dešimt žymių Lietuvos ir užsienio kompozitorių kūrinių. Pradedant N.C. Jephcott „Vyskupų promenada“ ir baigiant F. Mendelsshon „Dieve, būk man gailestingas“ iš oratorijos Šv. Paulius.

Po Šventųjų Mišių klebono pakviesti svečiai rinkosi agapei Parapijos namuose.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos