į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-07-23 Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena

„Širdžių Tyrėjas žino Dvasios troškimus,

kad ji užtaria šventuosius pagal Dievo norą.“

(Rom 8.27)

 

Pradėdamas Šventąsias Mišias, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas meldė, kad mūsų visų sielos būtų pripildytos atjautos ir meilės tėvams, senoliams ir visiems vyresniems žmonėms.

Homilijos metu parapijos klebono lūpomis buvo išsakytas Jėzaus kvietimas nenurašyti nei vieno, kaip beviltiško. Šventojo Rašto skaitiniai tepadeda mums atpažinti Dievo širdį ir tepadeda tą Širdį apkabinti ir priglausti. Šventoji Dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Todėl pati Šventoji Dvasia užtaria mus. Patyrę Dievo Gailestingumą savo pačių gyvenime, Šventosios Dvasios padedami, galime būti kantrūs kitiems. Ir štai stebuklas,- kuo geriau išmoksime žvelgti į kitus Jėzaus akimis, tuo greičiau juos prie Jo pritrauksime ir jie keisis ir mes keisimės.

Po Šventųjų Mišių su mylimu Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonu atvyko atsisveikinti ištikima Dievui ir Kėdainių Šv. Jurgio parapijai Povilo Lukšio šaulių kuopa vadovaujama vado Arvydo Ašmonto.

 

 

Šią dieną Bažnyčia mini Senelius ir pagyvenusius žmones. Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijiečių susižavėjimo ir nuostabos kupinas žvilgsnis visuomet krypsta į sielos jaunyste trykštantį parapijos zakristijoną Albiną Šniurevičių, kuris visai neseniai atšventė 90-ąjį jubiliejų.

 

 

Albinas pasakoja, kad jo mama buvo labai tikinti, o jį patį į mūsų bažnyčią atsivedė seserys apie 1943-iosius metus.

Prisimindamas mokyklą Albinas pasakoja, kad joje pamena kryžių ir visada malda pradedamas pamokas. Pirmajai Komunijai buvo ruošiamas mokykloje apie mėnesį laiko kasdien. Ruošė jį vikaras kun. Petras Liubonas.

Tikintys buvo abu tėvai. Abu tėvai ėjo į bažnyčią. Prasidėjo karas. Mama buvo baigusi tik 3 klases. Poterius Albinas moka ir lenkiškai ir lotyniškai.

Kai ateidavo kunigas, visada jam ranką pabučiuodavom,- sako Albinas. Patarnavo bažnyčioje Šventosioms Mišioms su broliu ir pusbroliu iki kariuomenės. Ir baldakymą nešdavo ir tribulį kūrendavo...

 

 

Albinas pamena žmonių pilnutėlę bažnyčią. Prisimena kaip su zakristijonu kepdavo namuose plotkeles...

Albinas niekada jokiai partijai nepriklausė. Jautė ypatingą spaudimą stoti į Komunistų partiją. Tada Albinas juokaudavo, kad jo tėvas yra  spekuliantas ir ką pasakys bažnyčia...

Tarnavo Albinas Tolimuosiuose Rytuose prie Japonijos jūros apie 3 metus. Tuomet grįžęs baigė 11 klasę.

Dirbo Kėdainių Kultūros skyriuje administratoriumi kino teatre Nevėžis. Paskui perkėlė į Namų valdybą valdytoju. Vedė 26 metų. Užaugino tris vaikus. Žmona mirė 2017 metais. Vaikai buvo verčiami stoti į komjaunimą. Važiuodavo su Šeima į Kulautuvos bažnyčią, kad vaikai nenukentėtų. Visi Albino vaikai mūsų bažnyčioje susituokė.

 

 

Albinas nugyveno per 10 kunigų, bet pats lengviausias darbas su mūsų Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonu. Nesuskaičiuoama darbų kartu padaryta,- neslėpdamas iškėlimo širdies skausmo pasakoja Albinas....

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės ir Gedimino Karlos