Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2016-09-18 Atnašavome knygą ,,Sekminių paukštė dovanojo plunksną"

Kėdainių krašto literatų sambūrio literatai bendradarbiaudami rašė projektą drauge su Kėdainių moterų klubu ir išleido devyniolikos autorių kūrybos knygą ,,Sekminių paukštė dovanojo plunksną“. Knygoje eilės ir proza. Eilėraščiai įvairaus turinio bei temų. Tai meilė gyvenimui, artimui, meilė Tėvynei, gimtajam kraštui, gilūs vidiniai išgyvenimai apmąstant savo būtį, sakralios sielos versmės ir eilėmis išdainuotas gamtos grožis.

Prieš pateikiant knygą skaitytojui ji buvo palaiminta Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje. Klebonas Artūras Stanevičius yra šio literatų sambūrio dvasinis vadovas. Jis laikė Šv. Mišias už sambūrio literatus, knygos rėmėją Kėdainių rajono savivaldybę, knygos darbininkus, leidėjus, skaitytojus ir visus poezijos bei literatūros mylėtojus, jos puoselėtojus.

Pagarbiai atnašavome knygą prie altoriaus pašventinimui. Skaitėme savo eiles susirinkusiems bažnyčioje, Daug dėmesio iš poezijos mylėtojų susilaukė jauniausia poetė Rozalija Racevičiūtė, kurios eilėraščiai buvo pirmą kartą publikuoti šioje knygoje.

Solistė Morta Šablevičiūtė bažnyčioje visiems padovanojo nedidelį savo solinį koncertėlį. Caritietės knygos autorius apdovanojo gėlėmis.

 

 

Genė Sereikienė
Kėdainių krašto literatų sambūrio vadovė

Nuotraukos fotografo Zigmo Slavinsko