Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2016-12-25 Bažnyčioje apsilankė Kalėdų senelis

Baigiantis Adventui Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios bendruomenė drauge su klebonu Artūru Stanevičiumi susėdo prie bendro Kūčių stalo, aptarė nuveiktus darbus, pasidalijo mintimis apie bendrystę, ateities planus. Ne taip dažnai tenka susirinkti patiems bažnyčios talkininkams ir pabendrauti, nes jiems tenka dalinti laiką, dėmesį, pagalbą kitiems, todėl tądien prie Kūčių stalo rinkosi caritas moterys, kurios nuoširdžiai vykdė akciją ,,Gerumas mus vienija“, bažnyčios pagalbininkai ir bažnyčios aktyvas.

Šventųjų Kalėdų rytą į bažnyčią atėjo ne tik suaugusieji, jaunimas, bet ir vaikai. Jie žinojo, kad bažnyčioje galės aplankyti parengtą Jėzaus Gimimo prakartėlę bei susitikti su Kalėdų seneliu.

Iškilmingas Šventųjų Kalėdų Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius, kuris prisiminė visus bažnyčios geradarius ir jiems nuoširdžiai padėkojo. Didžiausia dovana bažnyčios pagalbininkams ir yra malda už juos bei jų šeimas. Klebonas visuotinėje maldoje visada pamini bažnyčios geradarius. Per šias Šv. Kalėdas buvo padėkota tikrai nemažam pagalbininkų ir aukotojų pulkeliui.

Po Šv. Mišių pasirodė lazda pasiramsčiuodamas ir dovanų maišu nešinas Šv. Kalėdų senelis su sidabrine barzda. Vaikai noriai jam deklamavo eilėraščius ir gavo dovanų ne vien saldumynų, bet ir vaisių. Tikintieji apsilankę bažnyčioje buvo apdovanoti 2017 metų kalendoriais. Kada visi vaikai jau buvo apdovanoti Kalėdų senelio maiše dovanos vis dar neišseko, todėl senelis pakvietė suaugusius prisiminti po gerą darbą arba padeklamuoti eilėraštį. Išdrįsusieji ateiti prie Kalėdų senelio taip pat gavo dovanas.

Iš tiesų Kalėdų seneliai buvo net du ir džiugindami visus bažnyčioje esančius po vieną jie lankėsi pirmąją ir antrąją Šv. Kalėdų dieną.

Linksmos Kalėdos, kada žmonės šventoriuje sveikina vieni kitus linkėdami visa ko geriausio, išsako vieni kitiems gražiausius žodžius, kada tikinčiuosius jungia Kristaus Gimimo kilnumas ir Jo atnešta meilė kiekvienam žemės keleiviui.

 

 

 

 

***

Pabūkime vaikais

Šventų Kalėdų dieną.

Prie Prakartėlės

Nubėkim tekini...

Akyse džiaugsmą,

Rankose gerumą nešini.

Jėzui maldą

Širdis teištuksena.

Tebūna  šventė ši

Visiems šviesi.

Kalėdų dovanas

Nykštukai neša...

Patikėkim...

Kad buvom geresni...

Kad esam mylimi.

Pabūkime vaikais

Atlapaširdžiais

Jėzaus Gimimą

Švęsdami.

 

 

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos ir eilės straipsnio autorės