Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2017-06-18 Devintinių altorėliai ir parapijiečių kiemuose

Trečiąjį birželio sekmadienį Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje vyko Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė. Klebonas Artūras Stanevičius aukojo Devintinių Šv. Mišias. Jis priminė parapijiečiams, kodėl tokia brangi yra mums visiems ši diena, kad Devintinių dieną yra garbinamas paties Jėzaus Kristaus įsikūnijimas Švenčiausiajame Sakramente. Šią dieną meldėmės ir už Marijos legioną.

Iškilminga Devintinių procesija su bažnytinėmis vėliavomis, Ostija klebono rankose ir gausia parapijiečių palyda nuo bažnyčios patraukė į miesto gatves. Sustodavome prie gėlėmis ir žalumynais išpuoštų altorėlių, ant kurių klebonas statė monstranciją su Švenčiausiuoju Sakramentu ir smilkė ją smilkalais, skaitė keturių Evangelijų ištraukas. Prie kiekvieno altorėlio vis kitą. Ši iškilminga procesija išeinant į miesto gatves ir nešant Ostiją tarsi iškeltą Jėzaus širdį, pagarbinant Švenčiausiąjį Sakramentą prie kiekvienų kiemo vartų Kėdainių šv. Jurgio parapijoje tapo tradicine.

Iškilmingoje procesijoje dalyvavo bažnyčios choras, Marijos legiono maldininkės, „Caritas“ moterys ir parapijiečių šeimos.

Devintinių atlaidų Šv. Mišias klebonas Artūras Stanevičius aukojo ir Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčioje. Marijos legiono ir „Caritas‘‘ maldininkės vykome į Šventybrastį. Ąžuolų apsuptyje įsikūrusi bažnytėlė buvo pilnutėlė tikinčiųjų. Po Šv. Mišių susibūrėme prie bendro klebono Artūro Stanevičiaus palaiminto agapės stalo.

Užkalbino vaikai, kurie čia patarnavo Šv. Mišioms, dalyvavo procesijoje: Lukas, Mantas ir kiti. Apsidžiaugiau, kad tai mano buvę mokiniai, kurie prieš keletą metų lankė tikybą ir baigę pradinę išsiskirstė po kitas mokyklas. Smagu, kad juos drauge su jų tėveliais sutikau būtent tokioje aplinkoje. Šiuos vaikus ruošiau ir Pirmajai Komunijai, kuria vaikai priėmė Šv. Jurgio bažnyčioje iš klebono Artūro Stanevičiaus rankų.

Berniukai pabendravo su klebonu, kuris pagyrė vaikus už jų uolumą patarnaujant Šv. Mišioms. Papokštavome ir prisiminimui susitikimo Devintinių dienos iškilmėje sustojome nuotraukai.

                                                                       

 Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės ir Vikos Makaveckienės