Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2016-03-27 Į Velykų rytmečio „Aleliuja‘‘ tikinčiuosius kvietė naujas bažnyčios varpas

Paskutinis kovo sekmadienio rytmetis kitoks. Jis šventinis. Naujas bažnyčios varpas pirmą kartą savo skambėjimu tikinčiuosius kvietė į Velykų šventę. Nuo kalnelio ant kurio stovi šv. Jurgio bažnyčia jo skardus garsas pasiekė atokiausius miesto kampelius. Tikintieji skubėjo švęsti Velykų.

Prieš Šv. Mišias giedant Aušros Giedrienės vadovaujamam bažnyčios chorui, grojant jaunimo dūdų orkestrui vadovaujamam Jono Zenono Bernadišiaus pajudėjo bažnytinė procesija. Tikintieji nešė kryžių, bažnytines vėliavas, besirengiančios Pirmajai komunijai mergaitės barstė gėles, adoruotojos ėjo  išsirikiavę prie bažnytinių vėliavų. Bažnyčios aktyvo nariai nešė baldakimą po kuriuo klebonas Artūras Stanevičius ėjo rankose nešdamas monstranciją su Švenčiausiuoju Sakramentu. Bažnytinė  procesija iškilmingai tris kartus apėjo bažnyčią.

Iškilmingas Šventąsias Velykų Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius. Po Šv. Mišių klebonas pašventino margučius ir palinkėjo gražaus bendravimo šeimose prie bendro Velykų stalo. 

 

Genė Sereikienė