Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2017-05-21 Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena paminėta bažnyčioje

Trečiąjį gegužės sekmadienį Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje „Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną“ buvo aukojamos Šv. Mišios už partizanus, karius, šaulius ir jų šeimas. Šv. Mišias aukojo Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius ir Kėdainių dekanato dekanas Norbertas Martinkus.

Visuotinėje maldoje meldėme Dievą pasauliui taikos ir vienybės. Meldėme amžinos ramybės kovose už Lietuvos laisvę žuvusiems tautos sūnums ir dukroms.

Buvo atnašaujamos gėlės ir žvakelės, kurios po Šv. Mišių padėtos ant žuvusiųjų už Tėvynės laisvę kapelių.

Šv. Mišiose dalyvavo Kėdainių Povilo Lukšio kuopos šauliai ir jų vadė Kristina Župerkienė.

Apie šios dienos reikšmingumą kalbėjo Kėdainių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Antanas Pavolis.

Po Šv. Mišių bažnyčioje koncertavo Krakių kultūros centro folkloro ansamblis „Žiedupė“ – vadovė Jūratė Gudliauskienė.

 

 

Genė Sereikienė

                                                           Nuotraukos Rūtos Vanagaitienės ir straipsnio autorės