Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2018-11-11 Pasitinkant Pasaulinę vargstančiųjų dieną

Artėjant Pasaulinei vargstančiųjų dienai Kėdainių šv. Jurgio parapijoje vyko Carito susirinkimas, kuriame dalyvavo apie 40 aktyvių parapijos caritiečių ir remėjų. Susirinkimą organizavusi carito pirmininkė Malenija Pivorienė jau beveik trisdešimt metų vadovauja parapijos Carito veiklai.

 

 

Tradiciškai kaip ir visi parapijos renginiai, Carito susirinkimas prasidėjo Šventosiomis Mišiomis. Prieš Šventąsias Mišias buvo meldžiamasi Rožyno malda. Rožynas buvo kalbamas už vargšus, už parapijos gyvus ir mirusius caritiečius, už rėmėjus ir geradarius.

 

 

 Į susirinkimą po Šventųjų Mišių susirinkę caritiečiai Parapijos namuose buvo pasitikti parapijos klebono Artūro Stanevičiaus. Klebonas džiaugėsi kiekvienu parapijos Carito bendruomenės nariu ir jų daromais dideliais darbais. Dėkojo parapijos Carito pirmininkei Malenijai Pivorienei ir caritietei Ritai Janonytei, kurios vienintelės iš mūsų Kėdainių dekanato dalyvavo spalio 17 dieną mokymuose, kuriuos organizavo Kauno arkivyskupijos Caritas.

Kėdainių šv. Jurgio parapijos Carito pirmininkė Malenija Pivorienė papasakojo apie Kauno arkivyskupijos Carito renginį „Parapijų Caritas praktinės veiklos aspektai“, kurį vedė socialinio darbo specialistė Rita Škriadaitė Vrubliauskė, Kauno ark. Caritas direktorius Arūnas Kučikas ir jo pavaduotoja Milita Žičkutė-Lindžienė.

Malenija Pivolienė pasakojo, kad susitikimas prasidėjo bendra malda. Po to mokymų dalyviai grupelėse dalinosi patirtimi apie parapijose vykdomas gailestingumo tarnystės veiklas, išsamiau aptarė jų tikslą, paskirtį, jų vykdytojus ir vykdymo pobūdį.

Vėliau bendrame rate su seminaro vedėjų pagalba buvo išsamiai aptarta Caritas misija, įvardinant ją kaip tikėjimo bendruomenės (parapijos) vardu vykdomą organizuotą tarnystę, skirtą stokojantiems ir vargstantiems. Akcentuota, kad organizuojant Caritas veiklą svarbu gebėti atpažinti skurdo formas ir vargstančiųjų grupes, planuoti ir vykdyti veiklą, atitinkančią bendruomenės galimybes, į gailestingumo tarnystę įtraukti kitus parapijos narius ir kitus geros valios žmones. Labai svarbus ir ugdymo(si) aspektas, siekiant paskatinti vargstančiųjų iniciatyvą ir savarankiškumą, pačių caritiečių ir savanorių augimą, parapijos narių solidarumą.

Trečioje seminaro dalyje vykdomos veiklos buvo dar kartą apžvelgtos, remiantis minėtu Caritas misijos aprašymu. Mokymo dalyviai sutarė, kad planuojant ir vykdant karitatyvines veiklas reikia nuolat stebėti ir vertinti tos veiklos atitikimą vargstančiųjų poreikiams, parapijos galimybėms ir Caritas misijai.

Kėdainių šv. Jurgio parapijos Carito pirmininkė Malenija Pivorienė apžvelgė nuveiktus šiais metais parapijoje darbus. Buvo išklausytos caritiečių mintys ir idėjos dėl tolimesnės veiklos. Numatytas susitikimas su advokatu Sigitu Štaraičiu parapijos Carito nariams teisės klausimais. Kartu su labdaros ir paramos fondo „Viltis-Vikonda“ direktore Irena Stalioriene buvo aptarta organizuoti Kūčių vakarienę vargšams ir nakvynės namų gyventojams kaip ir praėjusiais metais.

 

 

Susirinkimas baigėsi šiltu nuoširdžiu dalinimusi ir bendravimu Agapėje.

 

 

Kėdainių šv. Jurgio parapijos informacija