Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
Pažintinė ekskursija į parapijos bažnyčią

Baigiantis mokslo metams Kėdainių rajono mokyklos - darželio „Obelėlė“ antrokai su klasės mokytoja Laima Lukoševičiene ir tikybos mokytoja, šių eilučių autore, išsiruošė į Šv. Jurgio bažnyčią. Visi buvome puikios nuotaikos. Mokyklos - darželio direktorė Renata Zigmantavičienė piligrimams palinkėjo geros kelionės. Prieš kelionę sukalbėjome maldelę Angelui sargui, kad sektųsi keliauti.

Keliavome pėsčiomis. Pakelėse žydėjo kaštonai, kvepėjo darželių bei šlaitų gėlės. Vaikams pasakojau apie atsinaujinusią bažnyčios aplinką, siūliau atkreipti dėmesį kai kurias bažnyčios vidaus detales. Kviečiau įsižiūrėti į bažnyčios Didįjį Altorių, kuriame esantis paveikslas vaizduoja Švč. Trejybę.

Įžengę į bažnyčios šventorių mokiniai pastebėjo prikaltą prie bažnyčios sienos iš metalinių raidžių nukaldintą užrašą, kurį garsiai perskaitė „Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčia“. Užrašas atsirado šiais metais. Taip pat šventoriuje vaikai pastebėjo naujus suoliukus, kurių anksčiau čia nebuvo. Pavaikščiojo po šventorių, apžiūrinėjo ten stovinčius kryžius, perskaitė užrašus ant jų, suklupo maldelei prie šventoriaus Švč. Mergelės Marijos statulos.

Atėję į bažnyčią mokiniai pagarbiai priklaupė prieš Didįjį Altorių. Čia mus pasitiko šios bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius. Pirmiausia vienas mokinys paklausė, ką reiškia altoriaus paveiksle pavaizduota paukštė. Mokiniams tos dienos piligriminės kelionės pamoka buvo išties įdomi. Jie sužinojo kur yra altorius ir altorėliai, krikštykla, sakykla ir klausykla, tabernakulis ir kas pavaizduota Didžiajame Altoriuje. Kilome naujais metaliniais laiptais į bažnyčios bibliotekėlę, kur jiems rudenį vyks katechezės pamokėlės.

Antrokai turėjo daug klausimų klebonui Artūrui Stanevičiui. Klebonas į visų klausimus mielai atsakė. Kelionėje praalkusius mokinius jis pavaišino UAB „Laumetris“ dovanotais sausainukais ir paaiškino, kad bažnyčios užrašą, suoliukus, laiptus, šviestuvą bažnyčiai padarė UAB „Laumetris“ gerosios darbininkų rankos, o bibliotekėlę suremontavo Kėdainių profesinio rengimo centras. Išeidami iš bažnyčios mokiniai susipažino su čia eksponuojama fotografijų paroda „Akimirkų būsenos“. Nusifotografavome atminimui. Tarę nuoširdų ačiū klebonui už įdomų pabendravimą, supažindinimą su bažnyčia bei kupini įspūdžių grįžome į mokyklą, kur mus sutiko pirmokai, kurie pareiškė norą taip pat aplankyti parapijos bažnyčią. 

 

Genė Sereikienė