Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2017-01-01 Pirmosios Naujųjų Metų Šv. Mišios

Nesulaukdami sniego puošėme eglę popierinėmis snaigėmis. Dėkodami Dievui už praėjusius metus, už dovanotą mums laiką, malda ir Šv. Mišiomis pradėjome Naujuosius. 2017 - jų sausio pirmąją Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos iškilmės dieną į bažnyčią rinkosi Šv. Jurgio parapijos tikintieji. Klebonas Artūras Stanevičius aukojo pirmąsias šių metų Šv. Mišias. Meldėme Dievo palaimos visiems žemės bendrakeleiviams, o Švč. Mergelės Marijos prašėme globoti visą parapiją.

Po Šv. Mišių sugiedojome Lietuvos himną. Šalia altoriaus kasdien lyg būtų susikaupusi maldoje stovi Lietuvos vėliava, kuri yra mūsų tautos garbės, išskirtinumo, vienybės ženklas. Klebonas Artūras Stanevičius kalbėjo, kad kuo vėliava labiau nugairinta vėjų, nuglostyta saulės spindulių, istoriniuose tautos momentuose aplaistyta krauju, tuo ji yra mums brangesnė.

Klebonas priminė tikintiesiems, kad šie metai yra ne spalvų ar horoskopų, bet mūsų Viešpaties metai ir visiems žemės bendrakeleiviams palinkėjo Dievo globos ir palaimos šiuose dar tik prasidėjusiuose metuose.

 

 

Genė Sereikienė

Nuotrauka straipsnio autorės