Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2016-05-15 Sekminės

Septintą Velykų sekmadienį Šv. Jurgio bažnyčios tikinčiųjų bendruomenė rinkosi į iškilmingas Šventąsias Sekminių Mišias, kurias aukojo klebonas Artūras Stanevičius prie berželiais puošto altoriaus.

Tereikia įsigilinti, kad suprastum, kokia didi prasmė slypi Sekminių himne „Dvasia, Viešpatie, ateik...“, kurį giedojo visa bažnyčios tikinčiųjų bendruomenė. Tas vidinis žmogaus šauksmas į visą galinčią Šventosios Dvasios pagalbą, padedančią išbristi iš žemės klystkelių, būti stipriems tikėjime, skaidrinant savo sielą veržėsi iš giedančiųjų krūtinių.

Klebonas Artūras Stanevičius priminė, kad Sekminės sutampa su Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Šv. Mišiose dalyvavo Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopos šauliai ir jų vadė Kristina Župerkienė.

Visuotinėje maldoje prašėme Šventosios Dvasios dovanų ne tik parapijos bendruomenei, bet suteikti palaimą kiekvienam garbingai ir sąžiningai savo Tėvynei tarnaujančiam kariui, šauliui ir savanoriui. Meldėme Dievą, kad stiprintų mūsų tikėjimą Tėvynės ateitimi, neleistų užmiršti tų, kurie savo kova bei patriotizmu paliudijo laisvės vertę.

Šauliai atnašavo gėles ir žvakeles, kurias po Šv. Mišių nunešė ant tautos didvyrių kapelių.

Sekminių dieną neskubėjome skirstytis į namus, bet dalijomės bendrystės džiaugsmu. Klausėmės Kėdainių kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choro ,,Diemedis“ vadovaujamo Aušros Kazlauskienės, atliekamų partizaninių dainų. Chorui akomponavo Aelita Petrauskienė. Klebonas Artūras Stanevičius pasidžiaugė, kad yra be galo kilnu daina įprasminti tautos istoriją.

Sekminių dieną ne vienas susimąstėme, ar visa savo esybe trokštame Šventosios Dvasios dovanų, ar gebame jas priimti? Ar atitolę nuo nuolatinių žemės rūpesčių galime paskęsti maldoje? Ar gražiausią pavasario mėnesį, skirtą Švč. Mergelės Marijos garbinimui, vienijamės su Marija? 

 

Genė Sereikienė