Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2017-10-08 Šventėme Švenčiausios Mergelės Marijos – Rožyno Karalienės atlaidus

Rožyno karoliukai bėgantys tarp pirštų maldos rateliu tarsi rožių žiedų takelis jungiantis mūsų širdis su Švč. Mergelės Marijos širdimi. Rožyno slėpiniai - stotelės skirtos dieviškųjų slėpinių apmąstymui.

Spalio mėnuo yra skirtas Švč. Mergelės Marijos Rožyno Karalienės  garbei. Ši šventė dar yra vadinamaMarijos Rožančine.“

Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje spalio 7 d. vyko Švč Mergelės Marijos – Rožyno Karalienės atlaidai. Atlaidų dieną Šv. Jurgio bažnyčia buvo gražiai išpuošta gėlėmis.

Iš Kauno Antano Paduviečio bažnyčios atvyko Seserys pranciškonės Otilija FDCJ ir Teresėlė FDCJ su jaunosiomis adoruotojomis ir procesijos dalyvėmis.

Prieš Šv. Mišias į bažnyčią rinkosi besiruošiantys Pirmajai komunijai  vaikai su savo artimaisiais. Rankose kiekvienas laikė Švč. Mergelės Marijos Rožyną. Visi drauge talkinant Marijos legionui sukalbėjome vieną dalį Rožyno. Kai kuriems vaikams tai buvo nauja patirtis ir įdomi bei neįprasta pamoka.

Iškilmingas Šventąsias Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius. Atlaidų dieną meldėmės už maldai pasišventusius: parapijos chorą, Marijos legioną. Gyvojo Rožyno ir Gailestingumo vainikėlio kalbėtojų būrelius, Caritą, adoruotojas.

Marijos legionas atnašavo Krekenavos Švč. Mergelės Marijos paveikslą, kurį gavo dovanų iš Krekenavos Marijos legiono maldininkių įprasminant gražų ir nuoširdų dviejų Marijos legionų bendradarbiavimą. Atnašavome duoną, kurią dalinomės prie švento agapės stalo.

Po Šv. Mišių klebonas pristatė būrelį svečių iš Kauno - jau minėtas seseris pranciškones ir su jomis atvykusį gražų adoruotojų bei procesijos dalyvių jaunimo ir vaikų būrelį iš Kauno Antano Paduviečio bažnyčios. Atvykusios mergaitės drauge su mūsų bažnyčios katechezės mergaitėmis adoravo prie altoriaus ir barstė gėles procesijoje.

Eucharistinėje procesijoje Marijos legionas nešė medinį Švč. Mergelės Marijos Rožyną, Caritas moterys bažnytines vėliavas.

Seserys pranciškonės Otilija FDCJ ir Teresė FDCJ pristatė savo kurtą ir režisuotą mini spektakliuką Netrukdyk, Viešpatie, aš meldžiuosi“, pagal maldą Tėve mūsų“, kuris labai visiems patiko. Ramintos pokalbis maldoje su Dievu įdomiai sudėliotas ir labai pamokantis.

Adoruotojų vadovė Sesuo Otilija FDJC papasakojo apie savo veiklą. Užsimezgė gražus bendradarbiavimas tarp Šv. Jurgio bažnyčios bendruomenės ir Kauno Antano Paduviečio vienuolių bei jaunųjų maldininkių.

Dar visi pabendravome prie agapė stalo skanaudami Verutės tradicinio be galo gardaus virto valgio.

Spalio mėnesį šiokiadieniais šv. Jurgio bažnyčioje kalbamas Rožynas po Šv. Mišių, o sekmadienį kalbama prieš Šv. Mišias.

 

                                                 Genė Sereikienė

         Nuotraukos straipsnio autorės ir Vikos Makaveckienės