Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2017-07-09 Tradicinė trečioji poezijos atlaidų vasara – „Ten, kur poezija virsta malda“

Jau treti metai Kėdainių krašto literatų sambūrio literatai Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje švenčia poezijos atlaidus „Ten kur poezija virsta malda“. Tą palaimingą valandą su poezija ir muzika, šalia Varlupio upelio, šventoriaus medžių pavėsyje, kurių šakose kas vakarą naktinei adoracijai renkasi lakštingalos buvome drauge - eilių kūrėjai ir poezijos mylėtojai.

Liepos 9 dieną Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias už poetus, rašytojus, kultūros darbuotojus. Bažnyčioje literatai skaitė Šv. Rašto skaitinius, visuotinę maldą, nešė atnašas.

Po Šv. Mišių visi rinkomės šv. Jurgio bažnyčios kalnelio žalumos scenoje. Kaip ir kasmet čia atvyko gausus būrys poezijos mylėtojų ir svečių, literatų ir muzikuotojų, savų ir iš kitų rajonų. Sambūrio dvasinis vadovas klebonas Artūras Stanevičius pasveikino sambūrio poetus ir visus renginio dalyvius, pasidžiaugdamas gausiu poezijos mylėtojų būriu ir palinkėjo visiems kūrybinės sėkmės. Su geriausiais linkėjimais literatų pasveikinti atėjo Kėdainių savivaldybės tarybos narė Onutė Šulcienė.

Kiekviena šventė savita, nepakartojama, savaip įdomi.

Vienus metus šventoriaus scenoje jungėsi poezija, muzika ir šokis. Kitoje šventėje prie viso to dar kvietėme kraštiečius gyvenančius kituose šalies miestuose, kurie yra išleidę knygas ne vien poezijos bet ir kitokio žanro, pristatėme kraštiečius knygų sudarytojus.

Šiais metais pabandėme išgirsti eilių sąskambį žemaičių ir aukštaičių tarmėmis, paskaityti savo eilių išverstų į vokiečių, anglų ir lenkų kalbas. Turime autorių, kurie rašo eiles ne vien lietuvių, bet ir užsienio kalbomis.

2007 metais teko sudarinėti verstinę knygelę iš lietuvių į vokiečių kalbą – „Kalbų tiltas – 2007“. Tai krašto literatų bendradarbiavimo su vokiečių kalbos ir kultūros asociacijos „Edelveisas – 1700“ bendruomene vaisius. Šiai knygelei šiais metais - 10 metų.

Savo eiles skaitė Kėdainių krašto literatų sambūrio literatai :Vitalija Minialgaitė, Neringa Visackė, Irena Paplauskienė, Elvyra Kisielienė (eiles skaitė dar ir lenkiškai), Rozalija Racevičiūtė, kraštietė šiuo metu gyvenanti Klaipėdoje Angelija  Avižiūtė - Bučienė, Vitolis Laumakys (eiles skaitė dar ir vokiškai), Renata Šimakauskienė (eiles skaitė dar ir angliškai), Celestina Rimavičienė, Kazimieras Dobrovolskis, Ignas Meškauskas Irena Duchovska ir šių eilučių autorė. 

Kraštietė istorikė, rašanti knygas apie parapijas, XXI amžiaus laikraščio žurnalistė Angelė Buškevičienė atvykusi iš Kauno pasidalijo mintimis apie savo kūrybinius ieškojimus. Savo eiles skaitė svečiai: Pakruojo literatų klubo „Židinys” literatė Gražina Gricienė, Šeduvos literatė Milda Jagučiauskienė, Panevėžio rajono klubo „Polėkis“ prezidentas, poetas Stanislovas Grigas ir poetė Ona Striškienė.

Muzikavo kraštietis gitaristas, bardas Arnas Jasiūnas, Raguvos kultūros centro vadovė gitaristė, dainų atlikėja Rima Žudienė, dainavo Kėdainių lenkų draugijos ansamblis „Issa”, giedojo bažnyčios choras. Jau antri metai poezijos atlaidus užbaigiame giesme „Viešpats pakrantėj stovėjo“ Jautri akimirka, kada visi atsistoję ir susikibę rankomis sugiedame  šią giesmę.

Literatai atveria širdį kitiems. Tikriausiai nė vienas žmogus nerašo vien sau. Tada nebūtų išleistų knygų, negirdėtume poezijos. Užrašytas žodis turi kalbėti, skambėti dainoje, giesmėje, keliauti nuo širdies prie širdies. Rima Žudienė dainavo dainas ir krašto poetės Irenos Paplauskienės parašytų eilių tekstais.

Į renginius ateina tiems, kuriems reikia - poezijos, knygos, norintiems išgirsti gyvą žodį savo krašto literatų ir svečių, tiesiog pabūti šventoriaus aplinkoje, paklausyti poezijos, muzikos, paukščių, Varlupio upelio tylios tėkmės.

Mielai mūsų poezijos vasarose dalyvauja parapijos bendruomenė, miesto žmonės, atvyksta kraštiečiai. Mums patiems tas dalijimasis širdies atvartomis yra sušildantis ir malonus.

Juokavome, kad vienų eilės kvepėjo jūra, smiltimis, vėju, kitų laime, gyvenimo džiaugsmu, pačiu gyvenimu.

Svečiai aplankė mūsų miesto istorines vietas, nusifotografavo prie jų.

Kitais metais bus dvidešimtmetis, kaip pakviečiau pirmuosius literatus ateiti į „Varsnos“ klubą prie bibliotekos „Liepa“. Džiaugiuosi, kad visi šio literatų klubo pradininkai prisidėję prie klubo kūrimo ir jo puoselėjimo neišsibarstė. Kaip ir prieš dvidešimtmetį, šiandien, sėkmingai bendradarbiaujame Kėdainių krašto literatų sambūrio kūrybiniuose projektuose.

 

                                       Kėdainių krašto literatų sambūrio vadovė Genė Sereikienė

                                              Nuotraukos Zigmo Slavinsko ir Vytauto Karlos

 

 

(Eilių iš šio renginio galėsite rasti kitame Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios kronikos puslapyje)