Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2016-04-03 Vaikams džiaugsmo per daug nebūna

Velykų rytą patirta palaima tęsiasi. Po savaitės šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius pakvietė parapijiečius švęsti Velykėlių. Gavome dovanų puikią pavasario dieną, todėl planuotą renginį rengti bendruomenės namuose iškeitėme į pievelę prie bažnyčios.

Po vaikų Pirmosios Komunijos pamokėlės jiems išėjus į lauką laukė staigmena. Caritas moterys, vadovaujamos pirmininkės Melanijos Pivorienės, pievelėje parengė ne tik margučių ridenimo aikštelę, bet ir įvairių žaidimų.

Tuojau pasirodė Velykė nešina margučių kraitele. Vaikams buvo paruoštas vaišių stalas prie kurio caritietė, Kėdainių krašto literatė Janina Meškauskienė mokė vaikus senovinių to laikotarpio dainų su gestais, kurios labai sudomino vaikus ir šie pramokę daineles jau traukė jas visu balsu. Margučių ridenimo varžybose dalyvavo ne tik vaikai, bet ir jų tėveliai. Vienoje pievelės pusėje  girdėjosi vaikų dainelės, kitoje linksmo margučių ridenimo klegesys, kiek tolėliau mergaitės šokinėjo per šokdinę. Stebėtojų beveik neliko, nes visi įsitraukė į žaidimus. Ignas Meškauskas renginio dalyvius linksmino grodamas akordeonu.

Gera buvo matyti besidžiaugiančius vaikus ir Dievo Gailestingumo metais jausti atvertas jiems suaugusiųjų širdis. Džiaugsmo ir geros nuotaikos nesutaupysi, jais reikia dalintis ir skleisti.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės ir Zigmo Slavinsko