Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
„Jūs man esate Dievo premija“

Vieną gegužės sekmadienį minint Pasaulinę spaudos laisvės dieną klebonas Artūras Stanevičius meldėsi už žurnalistus. Minėjo tuos, kurie kuria elektroninį Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios puslapį, rašo bažnyčios kroniką, fotografuoja šventes. Klebonas Šv. Mišių metu perskaitė visų pavardes ir labai gražiai įvardijo savo pagalbininkus: „Jūs man esate Dievo premija.“

Išeitų jau visa knyga apimanti beveik 10 metų labai prasmingą Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios ir parapijos laikotarpį, kurioje tilptų šios bažnyčios liturginiai ir istoriniai momentai: liturginės šventės, bažnyčios bendradarbiavimas su įvairiomis Kėdainių įmonėmis ir įstaigomis, parapijinė katechezė, atgiję buvę ir susikūrę naujos maldų grupės, laikraštėlio „Šv. Jurgio kalnelis“ leidyba, elektroninis bažnyčios puslapis, atvertas 3D virtualus turas, kurio dėka galime susipažinti su Kėdainių šv. Jurgio bažnyčia elektroninėje erdvėje, naujo bažnyčios varpo įsigijimas ir jo šventinimo iškilmė, tarsi naujai sugrįžęs ir vėl į bažnyčią įžengęs dabar jau palaimintasis Teofilius Matulionis, kurio garbei šventoriuje pastatytas kryžius, sakralūs kasmečiai „Poezijos pavasariai“ ir „Poezijos vasaros“ šv. Jurgio kalnelyje, geradarių ir rėmėjų vertinga pagalba atnaujinant parapijos namus, įrengiant katechezės salę ir daugelis kitų atliktų gerų darbų nuo tada, kaip į šią bažnyčią buvo paskirtas klebonauti be galo darbštus, gebantis suburti žmones darbui ir maldai kunigas Artūras Stanevičius.

Sutelktas darbas, tvirta vadovo ranka ir nuoseklumas duoda puikių dvasinių ir darbo vaisių. Minėtame laikotarpyje ne vien darbai. Jame dvasingi žmonės: parapijiečiai, svečiai, bendruomenė. Parapijos istoriją papildo nuotraukos ir vaizdo įrašai. Džiaugiuosi, kad galiu būti naudinga elektroninėje erdvėje atskleisdama tų dienų šv. Jurgio bažnyčios kroniką.

Klebonas dėkojo: Vikai ir Nerijui Makaveckams, šių eilučių autorei ir Genovaitei Matusevičienei.

Įdomu būtų turėti ir popierinį variantą – Kėdainių šv. Jurgio parapijos knygą, svarsto parapijiečiai. Kol kas viskas sudėliota bažnyčios naujienų elektroninėje erdvėje.

Tą sekmadienį dėkodami klebonui už Šv. Mišių auką, kuri buvo skirta už rašančius, kuriančius bažnyčios pagalbininkus džiugia širdimi meldėmės ir vieni už kitus.

 

                                                Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės