Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2019-03-03 Šv. Mišios už pasaulyje pabirusius lietuvius

Pirmąjį kovo sekmadienį šventėme visų pasaulio lietuvių maldos dieną.

Aukodamas Šv. Mišias klebonas Artūras Stanevičius tikinčiuosius ypatingai ragino melstis už lietuvių bendruomenes užsienyje ir Tėvynėje.

Seimas šiuos metus paskelbė Pasaulio lietuvių metais.

Didelę išeivijos dalį sudaro lietuvių jaunimas. Kovo 3 d. yra minima ir šv. Kazimiero Lietuvos ir jaunimo globėjo diena.

Po Šv. Mišių bažnyčioje vyko muzikinė-literatūrinė valandėlė „Pasaulyje pabirusiems tautos vaikams“. Dainavo atlikėja Morta Šablevičiūtė. Eiles skaitė Kėdainių krašto literatų sambūrio literatai ir LASS Kėdainių skyriaus literatės: Elvyra Kisielienė, Dalia Morozovienė, Zita Vozgirdienė, Emilija Morkvėnienė ir m/d „Obelėlė“ trečiokė Ieva Šliavaitė bei šių eilučių autorė. Šventėje dalyvavo šv. Jurgio parapijos bendruomenė, LASS Kėdainių skyriaus vadovė Asta Bobinaitė su savo skyriaus žmonėmis, literatai, svečiai.

Net 42 kraštuose gyvena pabirę mūsų tautiečiai, kurie vienijasi su mumis maldoje. Dėkojome Dievui, kad galime gyventi savoje Tėvynėje prie savo beržo, upės, gėrėtis nuostabiais saulėtekiais, laukti sugrįžtančių paukščių...

Per praėjusius metus Kėdainiai neteko per 1 tūkstantį žmonių. Daugelis jų emigravo. Smagu būna, kada sužinome, kad kaip tie paukščiai sugrįžta į Tėvynę mūsų broliai ir seserys lietuviai. Kada paklausiau vienos savo mokinės grįžusios iš užsienio „Kuo skiriasi jos aplankyta šalis nuo Lietuvos?“ mergaitė atsakė: „Ten gyvena mano mama“.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos Vikos Makaveckienės