Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2019-04-27 Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė

Kai labai gera būti kartu, tai laikas irgi greitai prabėga. Atrodo visai neseniai rinkomės į pirmąjį susitikimą, o šiandien jau Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė. Šventė ne tik jauniems žmonėms, bet ir visai Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčios bendruomenei. Bažnyčia sulaukė Kauno vyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus SJ, kurį iškilmingai pasitiko visi susirinkę į Sutvirtinimo sakramento teikimo šventę.

Šventės metu patys sutvirtinamieji skaitė skaitinius, visuotinę maldą, atnašų komentarus; giedojo psalmę.

Jaunimo šventę savo profesionaliu giedojimu papuošė Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios Didysis Sumos Choras, kuriam vadovauja profesionali vargonininkė Aušra Giedrienė.

Gėlėmis altorių išpuošė viena iš Sutvirtinimo mamų, ,,Tik gėlės“ vadovė Vilma. Ji ir pernai Sutvirtinimo sakramento teikimo šventei padovanojo įspūdingą altorių puošybą gėlėmis.

 Džiaugiamės, kai pernai Sutvirtimo sakramentą priėmusių jaunuolių tėvai, suprato šio sakramento prasmę, ir patys šiais metais jį priėmė. Tikrai neapsakomas džiaugsmas, kai šventėje dalyvavę trys jauni vaikinai, po jos  prašėsi užrašomi kitų metų mokymams...

Po šventės sutvirtinamieji padėkojo vyskupui už suteiktą Sutvirtinimo sakramentą, už paaukotas Šventąsias Mišias ir skirtas jiems maldas. Įteikė 33 rožes, simbolizuojančias 33 Kristaus gyvenimo metus žemėje ir 33 jaunuolius priėmusius Sutvirtinimo sakramentą mūsų bažnyčioje. 25 jaunuoliai ruošėsi nuo pat mokymų pradžios. Prie jų prisijungė 5 Santuokos sakramentui besiruošiantys sužadėtiniai, o šventės metų sulaukėme trijų svečių, kurie buvo pasiruošę kitose  parapijose. Vienas jų atvyko net iš Ignalinos.

Mišių metu buvo nešamos tradicinės Sutvirtinimo sakramento šventei skirtos  mūsų bažnyčios atnašos: vaisiai, kuriais dalinomės Agapės metu; keksiukai, kuriuos nuvežėme į Nakvynės namus; paveikslas, kuris bus mūsų bažnyčioje visus metus; Ostija ir vynas.

Jaunuoliai taip pat padėkojo svečiams kunigams: monsinjorui Artūrui Jagelavičiui ir Kėdainių dekanato dekanui Norbertui Martinkui.

Vyskupą sveikino bažnyčios Marijos legiono vadovė Genė Sereikienė ir Sumos Didžiojo choro seniūnė Laimutė Jackevičienė.

Šventėje dalyvavo Kėdainių Povilo Lukšio 205-osios šaulių kuopos, Marijos legiono, Carito nariai.

Po Šventųjų Mišių visa susirinkusi bendruomenė kartu su visų mylimu mūsų bažnyčios klebonu Artūru Stanevičiumi ir atvykusiais svečiais  rinkosi Parapijos namuose Agapei. Už tortą esame dėkingi Senamiesčio kepyklėlės savininkei Danutei Šarkanienei, kuri jau antrus metus savo nuostabaus skonio ir įspūdingo dydžio tortais apdovanoja mūsų bažnyčios sutvirtinamuosius.

Jaunieji šauliukai šventės dalyviams išvirė didžiulį puodą kareiviškos košės, kuriems produktus parūpino sutvirtinamųjų tėveliai.

Agapės dalyvius nuostabia kanklių muzika džiugino Kėdainių muzikos mokyklos kanklių muzikos ansamblis, kuriam vadovauja Dalia Valdajevienė.

Linkime, kad šiandien jauni žmonės, Sutvirtinimo sakramentu (pakrikštytieji), tobuliau susijungę su Bažnyčia, praturtinti ypatinga Šventosios Dvasios jėga  dar labiau įsipareigotų, kaip tikri Kristaus liudytojai, žodžiu bei darbu skleistų ir gintų tikėjimą.

 

 

 

Kėdainių  šv. kankinio Jurgio bažnyčios informacija

Nuotraukos Vikos Makaveckienės