į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2019-05-05 Motinos diena

Pats žieduočiausias pavasario mėnuo Gegužė yra skirtas dangiškosios ir žemiškosios Motinų garbei. Bažnyčiose skamba giesmė „Sveika Marija, Motina DIEVO...‘‘ ir kitos Gegužinių pamaldų giesmės. Vyksta Gegužinės pamaldos skirtos dieviškos Malonės Motinos Švč. Mergelės Marijos garbei. Žieduose įrašytas ir žemiškosios Motinos vardas. Motinų diena - pirmas gegužės mėnesio sekmadienis, kurioje švenčiame motinystę.

 

„Taip, būti motina nereiškia vien tik dovanoti vaiką pasauliui, tai taip pat ir gyvenimo pasirinkimas. Ką pasirenka motina, koks yra jos gyvenimo pasirinkimas? Motinos gyvenimo pasirinkimas – apsisprendimas dovanoti gyvybę. Tai didinga, tai yra gražu. Visuomenė be motinų būtų nežmoniška visuomenė, nes motinos visuomet, netgi blogiausiais momentais, liudija švelnumą, atsidavimą ir moralinę stiprybę. Motinos dažnai perduoda giliausią religinės praktikos prasmę. Žmogaus gyvenime tikėjimo vertė įrašyta pirmose vaiko išmoktose maldose, pirmuose maldingumo aktuose. Tai žinia, kurią tikinčios motinos gali perduoti be didelių aiškinimų: šie ateina vėliau, tačiau tikėjimo sėkla yra tie ankstyvi brangūs momentai. Be motinų ne tik nebūtų naujų tikinčiųjų, bet ir tikėjimas prarastų didelę dalį savo paprastos ir stiprios šilumos. Bažnyčia yra Motina su visu tuo, ji yra mūsų Motina! Nesame našlaičiai, mes turime Motiną! Dievo Motina, Motina Bažnyčia yra mūsų mama. Nesame našlaičiai, esame Bažnyčios vaikai, esame Dievo Motinos vaikai ir esame savo motinų vaikai. Brangiosios mamos, ačiū, ačiū už tai, kas jūs esate šeimose, taip pat už tai, ką jūs duodate Bažnyčiai ir pasauliui. O tau, mylimoji Bažnyčia, dėkoju už tai, kad esi Motina. Tau, Marija, Dievo Motina, dėkoju, kad leidi mums pamatyti Jėzų…“

Popiežius Pranciškus

Bendrosios audiencijos katechezė. Šeima. 2.

 

Tą gegužės 5 – osios sekmadienį klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias už gyvas ir išėjusias Motinas. Gražu, kada žilaplaukiai Motinų vaikai drauge su šeimomis ateina pasimelsti už savo mamas šią tradiciją perduodami vaikams. Tada visi meldžiasi ne vien už mamas, bet ir seneles bei proseneles.

Motina tarsi žemė, kuri subrandina pasėto grūdo gyvybę. Motina pirmoji išgirsta savo vaiko plakančią širdį. Abi jos pasaulio maitintojos. Motinos misija žemėje – gimdyti, auginti, auklėti, globoti, glausti... Motina kaip pavasaris brandina gyvybę, saugo ją savo įsčiose, puoselėja tą gyvybės grūdelį, kol galiausiai leidžia jam pamatyti šviesą, išvysti pasaulį tokį, koks jis yra. Motina atiduoda vaiką pasauliui. Ją gąsdina atviros vaiko akys viskam, kas yra aplinkui, bet ji negali pakeisti pasaulio įvykių.

Nuo pat pirmųjų vaiko gyvenimo akimirkų Motina savo širdimi yra šalia savo vaiko. Visai nesvarbu, ar jos vaikas neša karūną ar kryžių. Motina žino kokia gali būti trapi laimė. Ji, kaip Švč. Mergelė Marija tyliai eina šalikėle, jausdama kiekviena vaiko atodūsį, girdėdama kiekvieną savo vaiko širdies žingsnį. Koks bebūtų nuotolis Motina savo širdimi visada yra šalia savo vaiko. Visi žemės išaukštinti ar paniekinti turi savo motinas, kurios tyliai kenčia dėl jų klaidų, rauda, džiaugiasi, didžiuojasi, meldžiasi už juos. Motina ne visada parodo savo ašaras. Ji jas pasilieka sau.

Kas matė Motinos tremtinės širdį, kuri atplėšta ne tik nuo gimtinės, bet palikusi nežinioje vaikus keliavo tremtin. O ta, kuri vežėsi juos su savimi? Ji negalvojo, kaip išsaugoti save. Galvojo, kaip išsaugoti juos, savo vaikus.

Nelengvas Motinos kelias paskui vaiką, nešantį kryžių, daug didesnis, jos skausmas, matant vaiką gyvenimo kryžkelėse. Motina klaidas atleistų, bet teisia pasaulis. Tas pats pasaulis į kurį buvo tokios atviros vos gimusio jos vaiko akys. Motina išaukštinta dangaus, nes per ją ateina gyvybė. Motina duota dangaus.

Padėkoti Motinai per maža. Motiną reikia mylėti, pamatyti jos dar negimusią ašarą, nenuvilti Motinos, jausti ją, kaip ir ji tave jaučia. Švč. Mergelė Marija – Motinos kančios, taurumo, kilnumo simbolis. Todėl žemės Motinos savo vaikus, šeimas paveda Švč. Mergelės Marijos globai.

Iš vaikystės prisiminimų iškyla maldų, litanijos, giesmių žodžiai, kada sodiečių seklyčiose būdavo įrengti altorėliai Švč. Mergelei Marijai. Į bažnyčią nueiti keletą kilometrų po sunkių dienos darbų nelengva, o ir mašinų tiek, kiek dabar yra nebuvo. Švč. Mergelės Marijos altorėlį pasidarydavo patys trobos šeimininkai, kartais ir mes vaikai padėdavome jiems. Atnešdavome gėlių iš savo darželių. Švč. Mergelės Marijos paveikslas skendėjo žalumynuose ir gėlėse. Kiekvieną gegužės vakarą šeimos rinkosi prie to altorėlio. Seklyčioje žmonės netilpdavo. Tad sustatydavo suolus ir kėdes lauke ir visi bendrai meldėsi, giedojo gražiausias giesmes Švč. Mergelei Marijai.

Bendra malda ir giesmė jungė sodiečius ir buvo graži pamoka vaikams.

Šį gražų gegužės Motinos dienos sekmadienį, po 10 val. Šventųjų Mišių, mūsų Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčios Antro aukšto salėje susirinko motinos, kurios nešiojasi savo širdyje maldą, kad mūsų bažnyčioje taip pat būtų įkurta pasaulinio ,,Motinos maldoje" judėjimo grupė. 

Lietuvos ,,Motinos maldoje" koordinatorė Vilma Cicėniėnė telefonu mūsų bažnyčios mamoms patarė, kaip žengti pirmuosius žingsnius malda, kad būtų visam laikui įkurtas ,,Motinos maldoje" judėjimas ir mūsų bažnyčioje. Numatytas laikas judėjimo koordinatorės atvykimui į mūsų bažnyčią. Šventosiomis Mišiomis ir susitikimu su koordinatore Vilma Cicėniene, judėjimas ,,Motinos maldoje" dar šią vasarą Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčioje pradės savo veiklą.

 

                                                                            Genė Sereikienė

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės