į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2019-05-12 Padėkos Šv. Mišios už geradarius

Vieną seniausių Lietuvoje Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčią vis dažniau aplanko ir ja domisi turistai ir svečiai.

Parapijiečiams malonu, kad gražiai sutvarkytas šventorius, parapijos namai, šv. Jurgio kalnelis, kuriuo kasmet daug kartų einamos procesijos, vyksta poezijos skaitymai „Ten, kur poezija virsta malda“ ir kiti parapijos organizuojami renginiai, katechezės salė, turime naują bažnyčios varpą, prižiūrimi ir pagarbiai pertvarkyti kunigų kapeliai prie bažnyčios. Tikinčiuosius ir svečius pasitinka jauki ir tvarkinga bažnyčios aplinka su naujais suoleliais – poilsiui, susimąstymui, pabendravimui, maldai.

Maldininkai vieni be geradarių pagalbos negalėtų atlikti tiek darbų. Klebono Artūro Stanevičiaus bendradarbiavimo su Kėdainių įmonių ir organizacijų vadovais ir kitais geros valios žmonėmis dėka bažnyčiai ir parapijai padaryta daug gerų darbų.

Gegužės 12 dieną (sekmadienį) klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias už parapijos ir bažnyčios geradarius. Šv. Mišiose dalyvavo rajono meras Valentinas Tamulis, Kėdainių profesinio rengimo direktorius Dangiras Kačinskas, UAB „Laumetris“ vadovai Kazys Čiurila ir Jonas Putna, Vilainių seniūnas Antanas Bružas, Povilo Lukšio šaulių kuopos vadė Kristina Župerkienė, parapijiečiai, svečiai. Šv. Mišių aukoje meldėme jiems sveikatos ir Dievo palaimos. Dar meldėmmės už AB „Lifosa“ generalinį direktorių Joną Dastiką, m/d „Obelėlė direktorę Renatą Zigmantavičienę, , Kėdainių kultūros centro direktorę Oną Mikalauskienę ir kitus geros valios žmones - bažnyčios ir parapijos geradarius, kurie tą dieną nedalyvavo Šv. Mišiose.

Klebonas dėkodamas jiems kalbėjo: „Lietuvos didieji kunigaikščiai ir karaliai rūpinosi bažnyčių statyba ir jas statė – Mindaugas, Vytautas, Gediminas, Vytenis ir kiti. Jūs visi esate sielų Kunigaikščiai, kurie ne tik meldžiatės šioje bažnyčioje, bet ir prisidedate prie jos tvarkymo, gražinimo darbų. Telaimina jus ir jūsų darbus Dievas.“

Bažnyčios geradariai dėkojo klebonui Artūrui Stanevičiui už ilgametį abipusį bendradarbiavimą nešusį gražius vaisius.

Klebonas geradariams įteikė drobinius maišelius su Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios logotipu ir arkivyskupo emerito Liongino Virbalo SJ knygą „Šventoji Žemė". Gėles įteikė parapijos jaunimo atstovė Monika Vekrikaitė.

Genė Sereikienė

Nuotraukos Vikos Makaveckienės