Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2019-06-23 Devintinės - Švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo šventė

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė pradėta švęsti 1264 metais. Šioje iškilmėje yra pagerbiamas Švč. Sakramentas, kurį Kristus įsteigė Didįjį Ketvirtadienį Paskutinės Vakarienės metu. Devintines švenčiame praėjus devynioms savaitėms po Velykų.

Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje Devintinių Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius.

Devintinių šventime dalyvavo Marijos legiono maldininkės, bažnyčios Caritas, bažnyčios choras, parapijiečiai.

Šv. Mišiose prisimename Jėzaus Kristaus per Paskutinę Vakarienę apaštalams pasakytus žodžius:
"Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės! Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną.“

Eucharistinėje procesijoje apėjome keturis papuoštus altorėlius ant, kurių klebonas statė monstranciją su Švč. Sakramentu. Pasmilkius monstranciją giedojome visų keturių evangelijų ištraukas. Giedodami evangelijos pagal Matą teksto ištrauką prisiminėme Jėzų mokytoją. Giedodami evangelijos pagal Morkų ištrauką prisiminėme Jėzų stebukladarį. Giedodami evangelijos ištrauką pagal Luką išgiedojome žinią apie Kristų – Eucharistijos įsteigėją, o giedodami evangelijos ištrauką pagal Joną garbinome ir šlovinome Jėzų – dieviškos gyvybės davėją.

Homilijoje klebonas kalbėjo apie gyvąją Eucharistinę duoną, kuri mus jungia su Kristumi, todėl labai svarbu kuo dažniau tyromis širdimis priimti  Švč. Sakramentą ir kaskart išgyventi tą artumą ir jungtį.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės ir Vikos Makaveckienės