Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2019-06-30 Užbaigiant devintinių aštuondienį buvo laiminami žolynai ir šeimos. „MOTINOS MALDOJE" grupės įsijungimas į pasaulinį judėjimą

Birželio 30-ąją dieną, Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, užbaigiant devintinių aštuondienį, buvo laiminami žolynai ir šeimos. Parsineštus žolynus šeimos brangina ir saugo namuose, kaip Dievo palaimos ženklą. Tas pašventintas puokšteles Didįjį Šeštadienį atneša į bažnyčią ir sudegina Velykų lauže.

Tą dieną Šventosiose Mišiose, Visuotinėje maldoje prašėme Viešpatį, meilingai atsiminti visas motinas, kurios pasauliui ir Bažnyčiai yra davusios kilnių veikėjų ir vadų, didžių žmonijos švietėjų bei geradarių, o dangui, - didelių šventųjų. Prašėme Viešpatį paraginti taisytis iš klaidų tas motinas, kurios nejaučia savo pareigų šventumo ir atsakomybės už jų atlikimą. Prašėme Viešpatį būti Viltimi ir Guodėju tų motinų, kurios kenčia tylomis... išgyvena dėl savo vaikų nuolatinius vidinius pragarus, dažnai neturi kam pasiguosti ir pasidalinti savo beviltiškumu. Prašėme Viešpatį padėti moterims patyrusioms ir nuolat patiriančioms kančią dėl negimusių vaikų, kurie vis dėlto galėjo išvysti šį pasaulį. Prašėme nutiesti joms susitaikymo su Tavimi, atsiteisimo, vidinės ramybės bei naujos pradžios kelią. Prašėme suteikti galimybę išgyventi Dievo begalinį Gailestingumą. Prašėme Viešpatį čia susirinkusioms motinoms suteikti sveikatą, ilgą amžių ir džiaugsmą dėl savo gerų vaikų. Prašėme Viešpatį mirusioms motinoms, džiaugsmo su Švenčiausiąja Jėzaus Motina Marija ir visais šventaisiais.

Tą sekmadienį Šventosiose Mišiose prie altoriaus palaiminimui atnešėme Dalės Urbienės padarytą indą, simbolizuojantį mylinčias Jėzaus rankas, į kurį bus sudedami lapeliai, kurie simbolizuoja Motinos meilę neturinčią nei pradžios nei pabaigos. Ant lapelių mamos surašys savo vaikų vardus už kuriuos meldžiasi, sudėdamos į palaimintą indą savo vaikų gyvenimus ir problemas atiduos į Viešpaties rankas.

Prie altoriaus palaiminimui atnešėme maldynėlius, kurie yra tarsi motinos širdis kalbanti Jėzui. Prašanti: „Viešpatie, suvienyk viso pasaulio motinų maldas į vieną“.

Prie altoriaus palaiminimui atnešėme saldųjį šakotį, kurį po Šventųjų Mišių mūsų mylimas klebonas Artūras Stanevičius įteikė Reginai ir Antanui Kuzmoms.

Prie altoriaus palaiminimui atnešėme ostiją ir vyną, kartu atnešdami visos čia susirinkusios bendruomenės maldas, prašymus, skausmus, viltis, džiaugsmus ir padėkas.

Po Šventųjų Mišių klebonas Artūras Stanevičius, susirinkę parapijiečiai ir svečiai sveikino ir Dievo palaimos linkėjo Reginai ir Antanui Kuzmoms, kurie Birželio 24-ąją, Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo Gimimo dienos proga, apaštalinio administratoriaus Algirdo Jurevičiaus buvo apdovanoti aukščiausiu arkivyskupijos garbės apdovanojimu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už ilgametį ir uolų krikščioniškų papročių įtvirtinimą dalyvaujant Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kėdainių skyriaus veikloje, nuolatinę pagalbą Kėdainių šv. Jurgio parapijai ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą.

Visų parapijiečių vardu, sveikindama ir dėkodama už didžiulius nuveiktus darbus, parapijos katechetė Genovaitė Matusevičienė gerbiamiems Kuzmoms linkėjo, kad ta gerųjų darbų liudijimo ugnimi užsidegtų ir kiti žmonės, kad tie darbai parapijoje būtų tęsiami... O tai matant, džiugintųsi parapijos klebono širdis ir pačių Kuzmų atvykus į Šventąsias Mišias.

Gerbiamai Kuzmų šeimai, parapijiečiams ir susirinkusiems svečiams koncertavo Kėdainių vokalinis instrumentinis ansamblis „Senamiestis“. Vadovė Nijolė Bajoriūnienė.

Po koncerto vyko susitikimas su pasaulinio judėjimo „MOTINOS MALDOJE“ koordinatore Vilma Cicėniene.

Apie „MOTINOS MALDOJE“ judėjimą pasaulyje ir Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje galima pamatyti Kėdainių televizijos Balticum laidoje:

 

 

Kiekvieną sekmadienį nuo 11 valandos Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios Antrojo aukšto salėje „MOTINOS MALDOJE“ judėjimo mamos melsis už savo, savo parapijos ir viso pasaulio vaikus. Visuomet laukiami visi norintys prisijungti ir melstis kartu. 

 

  Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios informacija

Nuotraukos Vikos Makaveckienės