į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2019-08-25 Paskutinis vasaros sekmadienis

,,Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus!“

(Lk 13,24)

 

Paskutinį vasaros sekmadienį, kaip ir įprasta, Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, nuo ryto rinkosi „Motinos maldoje“ judėjimo mamos melstis už savo, savo parapijos ir viso pasaulio vaikus.

Mamos meldėsi ir prašymais surašytais mūsų bažnyčios Maldų knygoje. Džiaugėsi mamos Aldonos Sasnauskienės padovanotomis darželio gėlėmis, kurias kaip ir visuomet bažnyčioje gražiai prie altorių sukomponavo Vitutė Gaižauskienė. Mamos dėkojo Dievui už sunkiai sergančias ir Dievo Malonėje gyjančias mamas. „Žiūrėdamos tikėjimo akimis matome jose Kristų“. „Motinų maldos“ judėjimo mamos labai dėkoja  parapijos klebonui Artūrui Stanevičiui už ligonių mamų lankymą, suteikimą joms sakramentų, už pastovų Tėvišką rūpestį ir Šventųjų Mišių auką už „Motinų maldoje“ judėjimo mamas.

Dievo vaikų žaizdos  – tai „teologinės švelnaus Dievo prisilietimo vietos“. „Sergančiųjų žaizdose, ligose, kurios neleidžia žmogui ramiai gyventi, visada yra Jėzus. Tai Jėzaus žaizdos. Jose yra Jėzus, kuris kreipiasi į kiekvieną ir prašo, kad padėtume sergantiesiems, kad juos gydytume, globotume“, – sako popiežius Pranciškus.

Nors mūsų bažnyčios „Motinos maldoje“ judėjimo keturiolika mamų skaičiuoja dar tik pirmuosius mėnesius, bet visos džiaugiasi atradusios tikrą bendruomenę, kurioje gali būti atviros ir su pasitikėjimu dalintis savo ir  savo artimųjų ligomis, bėdomis, problemomis ir melstis... Džiaugtis, kad gali dalintis patirtais Dievo stebuklingais ženklais.

Šiandien viena mūsų bažnyčios Motinų maldoje judėjimo  mama atėjo į Šventąsias Mišias dėkoti Dievui ir trims mėnesiams atsisveikinti su mūsų bendruomene. Ši moteris išreiškė norą ir priėmė sprendimą gydytis nuo priklausomybės. Tai mamai būtina aplinkinių pagalba ir globa. Už kelio parodymą išgijimui į Kelmės r. Padubysio kaimo moterų bendruomenę, dėkojame mamai Vikai Makaveckienei.

Mamos Irena Stanislauskienė ir Aldona Sasnauskienė dalinosi įspūdžiais iš Baltijos kelio 30-mečio šventės ir mūsų parapijiečio Kęstučio Volkaus organizuotų  Gandrinių palydėtuvių 10-mečio.

Paskutinį vasaros sekmadienį, Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius 12 val. Šventąsias Mišias aukojo Žvakelių aukotojų prašymais ir maldavimais.  Po jų pakvietė į bažnyčios Antrojo aukšto salę, kur buvo galima pažiūrėti nuotaikingą komediją „Palyginimai“, kurią įrašė ir susirinkusiems parodė parapijos „Motinos maldoje“ judėjimo narė Vika Makaveckienė.

Prie arbatos puodelio praleista valandėlė žiūrint filmą ir bendraujant greitai prabėgo.

 

„Dievas myli linksmą davėją“ (2 Kor 9,7).

                                     Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapijos informacija