Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2019-09-02 Klebonas Artūras Stanevičius aplankė ir pasveikino visas parapijoje esančias ugdymo įstaigas

Graži mokslo metų pradžios šventė kaip ir kasmet subūrė Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos bendruomenę. Sėkmės, pozityvios nuotaikos, gražaus bendradarbiavimo ir naujų siekių linkėjo vieni kitiems šventės dalyviai ir svečiai.

Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius visus pakvietė susikabinti rankomis ir susivienyti bendra malda.

 

 

Jau tradicija tapo, kad Kėdainių m/d. „Obelėlė”  bendruomenė mokslo metus pradeda Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčioje Šventosiomis Mišiomis.

Klebonas Artūras Stanevičius rugsėjo antrąją taip pat aplankė m/d. „Obelėlė” ir kartu su Vilainių seniūnu Antanu Bružu, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nare Gitana Kaupiene pasveikino visą ugdymo įstaigos bendruomenę su mokslo metų pradžia.

 

 

Kaip ir daugelyje šalies mokyklų, Kėdainių profesinio rengimo centre mokslo metų pradžios šventė vyko rugsėjo 2 dieną. Nuo pat ryto centro kieme skambėjo muzika, rinkosi mokiniai, jų tėveliai, mokytojai, svečiai.

Sugiedojus Lietuvos Respublikos himną, prasidėjo sveikinimai. Centro direktorius Dangiras Kačinskas sveikindamas bendruomenę pasidžiaugė, kad šiemet įstojo mokytis daugiau kaip 200 naujų mokinių, ir palinkėjo, kad visus lydėtų darna ir supratimas.

Šventėje dalyvavęs Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis ne tik linkėjo sėkmingų mokslo metų, bet ir prisipažino, kad malonu lankytis tokioje švietimo įstaigoje, kuri nuolat gražėja, keičiasi, nebijo iššūkių. Dainius Cibulskis, AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ fabriko direktorius ir Centro tarybos (kolegialaus valdymo organo) pirmininkas, mokiniams linkėjo tapti savo srities profesionalais ir būti dorais žmonėmis. Pakviestas prie mikrofono Šv. Jurgio parapijos klebonas kunigas Artūras Stanevičius sakė: „Vasara baigėsi, bet Dievo meilė nesibaigia niekada. Ji žmogų lydi visur ir visada.“ Klebono paraginti visi susikabinome rankomis, sukalbėjome maldą, apsikabinome ir palinkėjome vieni kitiems ramybės. Sveikinimo žodį tarė ir Centro mokinių tarybos pirmininkė Eglė Abromavičiūtė, kuri bendramoksliams palinkėjo atkakliai siekti užsibrėžtų tikslų ir, svarbiausia, būti savimi.

Iškilmingai šventės daliai pasibaigus, mokiniai susirinko į klases, kur toliau bendravo su grupių vadovais ir draugais, dalijosi vasaros įspūdžiais.

 

                                        

Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapijos informacija