į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2019-11-08 Dalyvavome Jaunimo sielovados forume

Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapijai jaunimas yra labai svarbus.  Bažnyčioje sukurtos puikios darbo sąlygos.Vaikų pasiruošimu Pirmajai Komunijai kasmet rūpinasi katechetė Genovaitė Sereikienė. Jaunimo šlovinimu Šventosiose Mišiose - vargonininkė Aušra Giedrienė. Sutvirtinamaisiais - katechetė Genovaitė Matusevičienė. Parapijos klebonas Artūras Stanevičius tikslingai visiems parūpina reikiamą literatūrą.

2019 metų lapkričio 8 dieną, parapijos katechetė Genovaitė Matusevičienė dalyvavo Kaune vykusiame dešimtajame Jaunimo sielovados forume, kuriame dalyvavo virš 300 su jaunimu dirbančiųjų bei jaunimo lyderių.

Anot katechetės, gera buvo sutikti koleges iš Kėdainių dekanato besirūpinančias jaunimo sielovada. Kartu šventimas Šventųjų Mišių ir ilgas pasidalinimas bendrais džiaugsmais ir rūpesčiais vyko su Labūnavos tikybos mokytoja Vaida Vėliene. Gera buvo sutikti kurso drauges Janiną Šalkauskytę ir Audronę Denisevičienę. Janina priklauso 2020–iais metais Šiauliuose vyksiančių Lietuvos Jaunimo dienų ,,Aš esu. (Iš 3,14) O kur tu?“ organizavimo komandai. Vyko gražus svečio iš Italijos dr. Robert Cheaib pasidalinimas, kurio išsakytos mintys naudingos tiek asmeninių tiek į parapiją ateinančių jaunų žmonių ugdymui. Forume buvo pristatytos naujausios žinios apie Lietuvos jaunimo dienas. Galimybė susipažinti su dirbančiais su jaunimu vadovais ir kontaktų pasikeitimas. Džiugus susitikimas su Vilniaus asumpcionisčių vienuolyno  ses. Benedikta Rollin ir ses. Danguole Gervyte. Ses. Danguolė taip pat priklauso LJD organizavimo grupei. Gautas iš sesių pakvietimas į vasarą vyksiantį  Vilniuje asumpcionisčių vienuolyne susitikimą. Laukiamos visos buvusios studentės, kurioms  kažkada teko džiaugsmas net po keletą mėnesių pagyventi jų vienuolyne.

Susitikta su Jurbarko dekanato jaunimo vadove Irma Savickaite ir aptara sutvirtinamiesiems skirtų savaitgalių organizavimo klausimai ir parapijų galimybės. Gauta daug geros informacijos teminėse darbo grupelėse, kurias galima buvo pasirinkti pagal poreikius. Viena iš pasirinktų paskaitų buvo apie komunikaciją. Paskaita aktuali, nes mūsų parapijos katechetė priklauso ir Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapijos garsinimo grupei. Antra, apie projektus ir paramos paieškas. Trečiojoje buvo kalbama apie Jaunųjų misionierių programą, kurią mūsų parapijos katechetė Genovaitė Matusevičienė pasirinko tikslingai kartu su Jurbarko dekanato dekanu kun. Dariumi Augliu. Klausantis paskaitos kartu, buvo galima pasitarti ir nusimatyti savo parapijose pritaikymo vizijas. Tas klausimas visiems ypač aktualus:

- Kaip išlaikyti ryšį su vaikais po Pirmosios Komunijos iki pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui?..

Renginio dalys sukūrė nuostabią augimo, dalijimosi, padėkos ir tikėjimo šventę.

 

Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapijos informacija