Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2019-11-16 Vykome į Aušros Vartus

Lapkričio 16 dieną Marijos legiono maldininkės vykome į Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus. Šventąsias Mišias aukojo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, kuris kalbėjo tikintiesiems: „Jūs čia atėjote, nes to norėjo Švč. Mergelė Marija ir, todėl atėjote, kad jūs mylite Švč. Mergelę Mariją.’’

Kardinolas jautriai pasakojo apie savo emigranto dalią ir, kad visais atvejais savo gyvenimą jis pašvęsdavo Švč. Mergelės Marijos globai.

Nesuskaičiuojama širdžių šiluma apgaubia Mariją. Piligriminiai laiptai, kurie nukloti maldomis ir atodūsiais, prašymais ir padėkomis veda prie Švč. Mergelės Gailestingumo Motinos altoriaus. Prieš tris dešimtmečius dėkodama už atgautą laisvę tais laiptais žmonių minia vos judėjo, nes ėjo keliais.

Suklumpu padėkai, kad aš čia, kad galiu atvažiuoti, nes kažkada atvykdavau kasmet. Atėjau, kad palaimintų mano kelią, kad pasišvęsčiau  Marijos globai, pasimelsčiau už save ir kitus, kuriems reikalinga Švč. Mergelės Marijos globa. Mano maldos bendrininkės švytinčiais veidais buvo laimingos dar kartą aplankiusios Aušros Vartus.

 

* * *

Aušros Vartai

Atviri.

Iš tekėjimo saulės

Aušra pavadinti,

Kad ateitum,

Kad prie tūkstančių

Aukso širdelių

Atneštum

Savo skaudančią,

Gyvą širdį.

Kad ateitum

Prie didingo altoriaus

Ir malda

Į Mariją prabiltum.

Laukia vartai atviri,

Iš Marijos malonės

Aušra pavadinti.

 

Genė Sereikienė

Eilės ir nuotraukos straipsnio autorės