Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2019-11-17 Bažnytinės muzikos globėjos šv. Cecilijos dienos paminėjimas

Lapkričio 17 – ąją, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčia minėjo šv. Cecilijos dieną. Nuo ryto susirinkusi jaunimo šlovinimo grupė „Giedokime Viešpačiui” repetavo Parapijos namuose ir šlovino Viešpatį 10 val. Šventosiose Mišiose.

Nuo 11.30 buvo giedamas Švč. Mergelės Marijos Rožynas už mirusius bažnyčios vargonininkus ir choristus. 12 val. Šventąsias Mišias parapijos klebonas Artūras Stanevičius aukojo už gyvus ir mirusius Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios choristus.

Kaip ir kiekvieną sekmadienį į Šventąsias Mišias ryte rinkosi Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantis jaunimas, o į Sumos Šventąsias Mišias vaikučiai, kurie ruošiasi Pirmajai Komunijai. Tradicija tapo, kad Šventąjį Raštą Šventosiose Mišiose skaito Marijos legiono narės. Tikėjimo Išpažinimą skaitė jaunimo atstovė Giedrė Smulskytė. Visuotinę maldą, kuri buvo pritaikyta Vargstančiųjų dienai – Motinos maldoje judėjimo narė Irena Stanislauskienė.

Sumos Šventosiose Mišiose kaip atnaša prie altoriaus buvo atnešti Motinos maldoje judėjimo skiriamieji ženklai - šalikai. Iš viso penkiolika. Tiek yra parapijoje judėjimo Motinos maldoje narių, kurios meldžiasi dvejose grupelėse. Pašventintus šalikus parapijos klebonas Artūras Stanevičius po Šventųjų Mišių uždėjo kiekvienai parapijos Motinos maldoje judėjimo grupės narei.

Motinos maldoje judėjimo narės savo grupelėse paveda Dievui, Jėzui visus savo vaikus. Tada jos meldžiasi ir šlovina. Taip paprasta, tačiau čia – krikščioniškojo gyvenimo raktas.

Mamos labai nuoširdžiai pasveikino nuo visos bendruomenės bažnyčios choristus ir visų mylimą vadovę Aušrą Giedrienę. Aušra ne tik vadovauja Jaunimo šlovinimo grupei ir Sumos Didžiąjam chorui. Ji ir Motinos maldoje judėjimo aktyvi narė, kuri rūpinasi jau susiformavusia antrąja mamų grupele, kuri renkasi sekmadienio rytais Parapijos namuose.

Vieną gražų vasaros sekmadienį, kai mamos meldėsi Parapijos namuose Didžiojoje salėje, pro šalį ėjo samariečių ansamlio „GIEDRA” vadovė Aldona Sasnauskienė ir išgirdusi giedant mamas užėjo. Užėjo ir įaugo į Motinos maldoje judėjimo grupelę. Tad šį sekmadienį samariečių ansablio ,,GIEDRA” koncertas bažnyčioje buvo sveikinimas choristams ir dovana bendruomenei.

Po koncerto, Lapkričio 17-ją minint Vargstančiųjų dieną, Parapijos namuose Agapei susirinkusiems choristams, mamoms, „GIEDRA” kolektyvo narėms ir visiems norėjusiems, vyko paskaita – diskusija „Alkoholizmas ir kitos priklausomybės šeimoje”. Lektorė Eglė Gulbinovičienė Padubysio kaimo bendruomenės pirmininkė, Priklausomybės ligų konsultantė, Moterų bendruomenės vadovė. Į Parapijos namus susirinko apie penkiasdešimt bendruomenės narių.

 

                                             Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Vytauto Karlos ir Vikos Makaveckienės