Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2020-01-01 Šv. Mišios pirmąją Naujųjų metų dieną

Atvertėme Viešpaties metų pirmąjį kalendoriaus lapelį. Sausio 1-ąją pradėdami Naujuosius metus švenčiame Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmę. Minime ir Pasaulinę Taikos dieną bei Vėliavos dieną. „Jėzus Kristus, davęs mums visa, ką galėjo duoti, panoro atiduoti ir tai, ką turėjo brangiausio - švenčiausiąją savo Motiną...

„Skubiai tat pulkime į Dievo Motinos rankas“, - sakė šv. Jonas Marija Vianėjus, Arso klebonas.

Švč. Mergelės Marijos, Dievo Motinos, iškilmes Katalikų Bažnyčioje įvedė popiežius Paulius VI 1969 m. vasario 14 d.

Pirmąsias šių metų Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius. Klebonas mums priminė, kokį svarbų vaidmenį Švč. Mergelė Marija atlieka Kristaus įsikūnijime, kokių dorybių Ji mus moko, padrąsino sekti Marija, kaip tikėjimo ir šventumo pavyzdžiu.

Šalia parapijos maldininkų Šv. Mišiose dalyvavo Marijos legionierės, kurių šūkis yra „Per Mariją prie Jėzaus!“. Legionierės stengiasi sekti Marija. Kaskart prisimename ir minime Švč. Mergelės Marijos dieviškąją Motinystę. Keliaujant maldų keliu legionierių lūpose Marijos vardas kartojamas kasdien gyvojo Rožyno maldose, giesmėse, litanijose: už kenčiančius, vargstančius, ligonius, už parapiją, dvasininkus.

2020 m. sausio 1-ąją minime Lietuvos vėliavos iškėlimo Gedimino pilies bokšte Vilniuje 101-ąsias metines, kuri dabar laisvai plevėsuoja Lietuvos pagarbiose vietose. Savanoriai ir kovotojai už laisvę visada yra prisimenami maldose.

„1919 m. sausio 1 d. Gedimino pilies bokšte Lietuvos trispalvę kaip laisvos Lietuvos ženklą iškėlė Lietuvos savanorių būrys. Pakelta vėliava buvo palydėta šūviais, o po to savanoriai sudainavo Lietuvos himną. Tą savanorių būrį sudarė dešimt savanorių: karininkas Kazys Škirpa, karo valdininkai Jonas Nistelis ir Petras Gužas, kareiviai Albinas Rauba, Romualdas Marcalis, Pranas Plauska, Jonas Norvila, Mikas Slyvauskas, Vincas Steponavičius ir Stasys Butkus.

1919 m. sausio 6 d. Vilnių užėmę bolševikai nuo trispalvės nuplėšė geltoną ir žalią spalvas, palikę tik raudoną. Antrą kartą Lietuvos trispalvė suplevėsavo 1920 m. rugpjūčio 26 d., kai į Vilnių sugrįžo Lietuvos kariuomenė. Tačiau tų pačių metų spalio 9 d. Vilnių užgrobė „želigovskininkai“ ir lietuvišką trispalvė vėl buvo nuplėšta.

Trečią kartą Lietuvos trispalvė iškelta virš Gedimino bokšto tik 1988 m. spalio 7 d. ir nuo to laiko tebeplevėsuoja iki šiol.“

Minėdami Pasaulinę taikos dieną meldėmės už taiką pasaulyje. Pradėdami naujus metus pasivedame save ir šeimas Švč. Mergelės Marijos globai, meldžiame Jos pagalbos. Marija yra mums tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu pavyzdys.

Pranašas Izaijas Kristų apibūdino kaip Taikos Kunigaikštį. Marija yra Taikos Kunigaikščio Motina. Mes prašome Marijos: „Taikos Karaliene, melski už mus!“ Lietuva Marijos žemė. Esame laimingi, kad Šiluvoje besimelsdamas popiežius Jonas Paulius II Lietuvą pavedė Marijos globai.

Šie metai yra paskelbti Popiežiaus Jono Pauliaus II metais, kuris pirmasis aplankė Lietuvą.

Lietuva turi Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienė titulo bažnyčias: Klaipėdos Švč. Marijos Taikos Karalienės bažnyčia ir Naujosios Vilnios Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčia.

Belieka sekti Švč. Mergelės Marijos pavyzdžiu, siekiant šventumo, atsidavimo ir meilės Dievui.

Didysis bažnyčios choras šauliui Kęstučiui Mugui laikant Lietuvos vėliavą drauge su bažnyčioje esančiais maldininkais sugiedojo Lietuvos himną.

 

Genė Sereikienė