Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2020-02-26 Gavėnios pradžios Pelenų dienos Šventosios Mišios

Pelenų dieną Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos bendruomenė susirinkusi į Šventąsias Mišias pradėjo gavėnios pradžią. Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos, laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti Evangelija.

Pasibarstyti pelenais – tai tarsi atlikti viešą išpažintį. Kitaip tariant, pasibarstymas pelenais yra viešas atgailos aktas, kuris per tą dulkėtą medžiagą įspėja apie Dievo teismą, bet taip pat primena jo gailestingumą. Tas, kuris pripažįsta savo menkumą, išgirsta nugalėjusio nuodėmę ir mirtį Mesijo pažadą: „[Viešpats] pasiuntė mane paguosti prislėgtųjų, paskelbti belaisviams laisvės ir atidaryti kalėjimo durų kaliniams. Paskelbti Viešpaties malonės metų, – mūsų Dievo atpildo dienos, paguosti visų liūdinčiųjų. Suteikti liūdintiems Zione vainiką vietoj pelenų, džiugesio aliejaus vietoj gedulo, šlovės skraistę vietoje bailumo, kad galėtų vadintis teisumo ąžuolais – daigynu, Viešpaties sodintu, kad apreikštų jo šlovę.“ (Iz 61,1-3).

Sekant dar iš XII a. ateinančia tradicija, pelenai paruošiami deginant praėjusių metų pašventintas verbų šakeles. Pelenų palaiminimas ir barstymas vyksta Šv. Mišių metu po homilijos. Mišių dalyviams parapijos klebonas Artūras Stanevičius užberia ant galvos žiupsnelį pelenų arba ant kaktos pelenais daro kryžiaus ženklą, sakydamas šiuos Šv. Rašto žodžius:  „Atmink, žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi“ (plg. Pr 3,19).

Po Šventųjų Mišių šv. Jurgio bažnyčia puoselėja tradiciją kasmet Velykų žvakę supjaustyti į tiek gabalėlių, kiek kunigų kapelių yra prie Šv. kankinio Jurgio bažnyčios. Tos žvakelės būna sustatomos prie altoriaus ir dega Šventosiose Mišiose, o po jų procesija adoruotojų rankose nuneša ir pastato ant kunigų kapelių prie Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios.

 

 

Kėdainių Šv. kankinio  Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės