Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2020-07-26 Didėja ypatingo pamaldumo Švč. Mergelei Marijai gretos

Parapijiečiai ir svečiai rinkosi į Oninių Šv. Mišias. Lietuvoje šv. Onos garbei įvesti atlaidai ir rengiamos ypatingos pamaldos. Įvedus krikščionybę ši šventė sutapatinta su šv. Onos ir šv. Joakimo varduvėmis. Šv. Ona ir Joakimas yra Švč. Mergelės Marijos tėvai.  Šv. Ona yra laikoma moterų globėja ir užtarėja. Ji saugo nuo ugnies ir gaisrų.

Sekmadienį į bažnyčią atėjo prieš mėnesį priėmusieji Pirmąją Šventąją Komuniją, kad jiems būtų uždėti pašventinti Škaplieriai ir Rožynai – ypatingo pamaldumo Švč. Mergelei Marijai ženklai. Birželio mėnesį 46 vaikai priėmė Pirmąją Šventąją Komuniją. Ir dabar pirmiausiai vaikai suskubo prie klausyklos, kur atliko išpažintį.

Kaip ir kasmet (jau 11 metų) prieš Šv. Mišias bažnyčioje su priėmusiais Pirmąją Komuniją vaikais, jų tėvais, Marijos legionierėmis, Carito maldininkėmis, parapijos bendruomene garsiai kalbame Rožyną. Kalbėjome antrąją Rožyno dalį. Buvo pirmą kartą laikančių Rožyną savo rankose. Per trumpą įžanginę pamokėlę jie sužinojo, kokia tai nenutrūkstamų maldų grandinė apipinta slėpiniais, kad tai ne vien žodžiai, bet prie jų jungiasi ir gilūs apmąstymai, „...tarsi dvasinis kopimas nuo žemės iki dangaus...“. Išklausė kaip reikia jį kalbėti, kokios yra Rožyno dalys, ką jos reiškia. Slėpinių tekstus skaitė Mildos mama Renata Šimanauskienė.

Šv. Mišias aukojęs klebonas Artūras Stanevičius homilijoje parapijiečiams priminė Karmelio kalno istoriją,  aiškino, kas yra škaplierius, kodėl tokie svarbūs škaplieriai yra tikinčiojo gyvenime, kada reikia juos nešioti ir kokia svarbi mums visiems Marijos globa, kuriai mes pasivedame būdami Rožyno ir Škaplieriaus mylėtojų gretose.

Visuotinėje maldoje, kurią perskaitė Marijos legionierės meldėme Viešpatį Dievą, kad tie, kuriems šiandieną uždėti škaplieriai atsakingai ir pagarbiai juos nešiotų, kaip sandoros su Švč. Mergele Marija ženklą tuo parodydami ypatingą pagarbą Dievo Motinai. Prašėme Viešpatį padėti abejojantiems atrasti kelią į šventumą sekant Švč. Mergelės Marijos dorybėmis, kad škaplierių nešiojimas ir Rožyno maldų kelias – sutelkta tikinčiųjų bendra malda į Švč. Mergelę Mariją taptų kelrodžiu siekiant šventumo. Prašėme Viešpatį Dievą suteikti visiems begalinio pasitikėjimo Švč. Mergele Marija, kad nešiodami škaplierius pasišvente Švč. Mergelės Marijos širdžiai, atsiduotų Jos globai ir turėtų Marijos pažado malonę.

Šv. Mišių metu klebonas Artūras Stanevičius pašventinęs škaplierius ir Rožynus perskaitė maldą ją atliepiant vaikams ir giedant Didžiajam Sumos chorui uždėjo juos ant kaklo kiekvienam vaikui patardamas nešioti kasdien prašant Švč. Mergelės Marijos globos ir užtarimo.

Klebonas vaikams padovanojo atnašautus: Onos Kvašytės knygelę „Teofilius“ ir ritinėlius popieriaus su Dievo laišku juose - įrašytais Šv. Rašto tekstais. „Tai dovana jūsų tėveliams, kad drauge perskaitytumėte,“ - sakė klebonas.

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios katechetė Genė Sereikienė

Nuotraukos Vytauto Karlos