Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2020-09-27 Paskutinis rugsėjo sekmadienis

Kaip ir kasmet, paskutinįjį rugsėjo sekmadienį nuo pat ryto, į Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčią rinkosi jaunimas ir jų tėveliai, kurie planuoja visus metus ruoštis ir pavasarį priimti Sutvirtinimo sakramentą.

Jaunimo rengimu tradiciškai užsiima darni parapijos komanda: parapijos klebonas kun. Artūras Stanevičius, katechetė Genovaitė Matusevičienė, choro vadovė Aušra Giedrienė ir parapijos komunikacijos atstovė Vika Makaveckienė.

Tradiciškai turėsime ir jaunimo veiklose talkinančias mamas: Gitaną Kasperavičienę ir Astą Smulskienę, kurios jau keletą metų lydi ir talkina sutvirtinamiesiems. Šie metai, Astos sūnaus Jono ir Gitanos sūnaus Pauliaus apsisprendimo už tikėjimą metai.

Kaip ir kassekmadienį, po dešimtos valandos Šventųjų Mišių į Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčią renkasi Motinos Maldoje judėjimo mamos melstis už savo vaikus. Judėjimui vadovaujanti parapijos katechetė Genovaitė Matusevičienė ypač kvietė melstis už ateinačius vaikučius ruoštis Pirmajai Komunijai ir jaunuolius, kurie priims Sutvirtinimo sakramentą mūsų bažnyčioje.

Šis sekmadienis, kaip ir kiekvienas mūsų bažnyčioje, prieš Šventąsias Mišias palydimas Dievo gailestingumo vainikėlio ir Rožyno maldomis. Parapija už pasišventimą maldai dėkoja Dievo Gailestingumo vainikėlio maldos grupės vadovei Adelei Dovidavičienei, Gyvojo Rožyno maldos grupės vadovei Malenijai Pivorienei, Marijos legijonui ir vadovei Genovaitei Sereikienei.

Tądien į dvyliktos valandos Šventąsias Mišias rinkosi vaikučiai ir jų tėveliai, kurie visus metus ruošis ir pavasarį priims Pirmąją Komuniją. Po Šventųjų Mišių pirmajam susitikimui į bažnyčios antrojo aukšto salę vaikučius sukvietė parapijos katechetė Genovaitė Sereikienė. Tėvų Alfa kursui Parapijos namuose vadovaus parapijos katechetė Genovaitė Matusevičienė.

Šis sekmadienis ypatingas dar ir tuo, kad dvyliktosios valandos Šventąsias Mišias klebonas Artūras Stanevičius aukojo už transporto priemonių vairuotojus ir visus keliaujančius. Klebonas pašventino visus atvykusiųjų į Šventąsiais Mišias automobilius. Automobilių buvo nusidriekusi pilnutėlė aikštelė prie Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios. Klebonas kiekvienam vairuotojui asmeniškai įteikė šv. Kristoforo, keliauninkų, ypač vairuotojų globėjo, paveikslėlį su malda.

Bažnyčia kiekvienam šventajam paveda kurią nors žmogaus gyvenimo sritį. Šventasis Kristoforas globoja keliauninkus. Todėl dera mašinoje turėti šio šventojo paveiksliuką ar medalikėlį. Tai nėra maginis amuletas, bet taip išreiškiamas troškimas, kad Dievas per šventojo Kristoforo užtarimą globotų kelionėje, saugotų nuo nelaimių, saugiau nuvestų ir parvestų. Taip pat ir mašinos šventinimas išreiškia panašų troškimą ir parodo, kad šis daiktas bei visi kurie juo naudojasi pasitiki Dievo globa.

Malda keliaujant

Gerasis Dieve, per šventojo Kristoforo užtarimą suteik man išminties, dėmesingumo ir savitvardos vairuoti tvarkingai ir saugiai. Pagelbėk gerbti ir nuoširdžiai rūpintis kitais eismo dalyviais ir apsaugok nuo nelaimių, kad sėkmingai pasiekčiau kelionės tikslus. Amen.

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Vytauto Karlos