Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2020-10-04 Rožyno Karalienės Švč. Mergelės Marijos atlaidai

Spalio mėnuo yra skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei. Bažnyčiose kalbamas Švč. Mergelės Marijos Rožynas. Žodis „Rosarium“ reiškia „rožių darželis“ arba „Rožynas“.

Jį sudaro keturios dalys kiekviena turinti po penkis slėpinius. Rožynas yra skirtas apmąstyti Jėzaus ir Švč. Mergelės Marijos gyvenimo įvykiams, kurie yra atskleisti Naujojo Testamento tekstuose. XV amžiuje Rožyną labai išpopuliarino vienuolis domininkonas palaimintasis Alanas de la Rošė.

Mūsų bažnyčioje visą spalio mėnesį Švč. Mergelės Marijos Rožyną maldų grupės kalba kasdien po Šv. Mišių. Apmąstant kiekvieną slėpinį yra skaitomas Šv. Rašto tekstas iš Naujojo Testamento. Sukalbėjus Rožyną dar yra skaitomos maldos kreipiantis į Švč. Mergelę Mariją su prašymais Jos užtarimo ir pagalbos.

Pirmąjį spalio sekmadienį bažnyčioje buvo švenčiami Švč. Mergelės Marijos atlaidai. Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius. Šiose Šv. Mišiose meldėmės taip pat už mokytojus paminint jų profesinę šventę. Į bažnyčią rinkosi maldų grupės, katechezės vaikai ir jų tėvai bei artimieji, visi, kuriems yra brangi Švč. Mergelė Marija. Visuotinėje maldoje meldėme Dievo Gimdytojos pagalbos, globos ir užtarimo.

Homilijoje klebonas Artūras Stanevičius kalbėjo apie Rožyno svarbą krikščionio gyvenime, pagalbą ieškantiems nusiraminimo maldoje, kad tai ne vien karoliukų rinkinys, o kartotinė malda į kurią sudedame ne vien žodžius, bet savo mintis ir širdį.

Po Šv. Mišių ėjome Eucharistinę procesiją aplink bažnyčią. Caritietės nešė medinį Rožyną ir pagarbiai ėjo šalia bažnytinių vėliavų laikydamos jų kaspinus. Kai kurie katechezės vaikai Eucharistinėje procesijoje dalyvavo pirmą kartą. Tat jiems buvo graži pamoka.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos Vytauto Karlos