Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2020-11-29 Pirmojo Advento sekmadienio Šv. Mišios

Sekmadienį lapkričio 29 d. pradėjome naujus liturginius metus. Kaip ir kasmet prie altoriaus pašventinimui atnešėme Advento vainikus. Įžiebėme pirmąją Pranašų žvakę. Keturios žvakės skaičiuos laiką iki Šv. Kalėdų.

Caritas pašventinimui atnešė prie altoriaus žvakeles. Jas įžiebsime ant Kūčių stalo, kaip ženklą, kad Kristus – Pasaulio šviesa ateina į žemę. Homilijoje klebonas Artūras Stanevičius paragino tuo laukimo laikotarpiu atsiversti ir keistis – dėl savęs, savo artimo. Dievas iš mūsų laukia tikro atsivertimo. Turime gręžtis į Viešpatį.

Kiekviena bažnyčios maldų grupė stengiasi kaip nors prisidėti prie Advento gerų darbų atlikimo. Marijos legionierės globoja ligonius, skiria maldas už kenčiančius ir ligonius, rengiasi paaukoti maisto produktų Nakvynės namų gyventojams. Bažnyčios Caritas pradėjo adventinę akciją „Gerumas mus vienija“, grupė „Motinos maldoje“ skiria maldas už šeimas, kviečia melstis savo šeimose.

Parapijiečiai padeda klebonui bažnyčios remonto darbuose. Klebonas dėkojo parapijiečiui Kęstučiui Mugui visada atskubančiam padėti nudirbti  bažnyčios remonto darbus.

Laukimo laiką skaičiuoja ne vien kalendorius. Jį skaičiuoja maldų pynės, geri darbai, mūsų širdžių dūžiai.

Labai svarbu laukti, tikėti ir pasitikėti. Kalėdos jau skuba pas mus.

 

 

***

Pabūkime vaikais

Šventų Kalėdų dieną.

Prie Prakartėlės

Nubėkim tekini...

Akyse džiaugsmą,

Rankose gerumą nešdami.

Jėzui maldą

Širdis teištuksena.

Tebūna  šventė ši

Visiems šviesi.

Kalėdų dovanas

Nykštukai neša...

Tikėkim...

Kad buvom geresni...

Kad esam mylimi.

Tikėkim...

Pabūkime vaikais

Atlapaširdžiais

Jėzaus Gimimą

Švęsdami.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos Genės Sereikienės, Genovaitės Matusevičienės ir Aušros Giedrienės