Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2020-12-13 Šv. Mišios trečiąjį advento sekmadienį

Advento vainike uždegėme trečiąją advento žvakelę. Artėjame prie Šv. Kalėdų šventės. Trečiąjį advento sekmadienį klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias už parapijos Marijos legioną.

Minėjome vėliavos pašventinimo antrąsias metines. Meldėmės už Marijos Apaštalų Karalienės legionieres bei visus maldos pagalbininkus, šaukiantis Nekaltosios Marijos užtarimo.

Prisimename pačią Marijos legiono veiklos pradžią, maldininkių susitelkimą, palaiminimo Šv. Mišias. Tai buvo 2017 metų kovo 26 diena. Klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias už ką tik prie bažnyčios įsikūrusį Marijos legioną, legionieres bei maldos talkininkus. Ėjome po vieną prie altoriaus, o klebonas mus laimino. Jautėmės dvasia pakylėtos įsijungdamos į katalikišką pasauliečių Marijos legiono organizaciją. Tais pačiais metais pasigaminome skiriamuosius Marijos legiono  ženklus – melsvas juostas su Švč. Mergelės Marijos atvaizdu. Užsidėję minėtas juostas vykome į palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmę. 2018 metų gruodžio 9 dieną buvo pašventinta Marijos legiono vėliava.

Dabar jau turime sukaupę šiokią tokią įsijungimo į bažnyčios veiklą patirtį. Vedame Marijos legionierių susitikimų maldoje, veiklos dienoraštį, esame sukaupę nemažai nuotraukų iš Marijos legiono gyvavimo bei dalyvavimo bažnyčios šventėse.

Po Šv. Mišių drauge su klebonu prie altoriaus šalia Marijos legiono vėliavos sustojome nuotraukai.

 

***

Tylus laukimas gamtoje,

Retos snaigės,

Dangus dar neseniai

Taip stebinęs visus

Šiandieną paslėpė jis saulę.

Mūsų laikas Dievo delnuose...

Aukščiausiojo valia

Tarsi norėtų suturėti...

Ne laikrodį – tave.

Tiek visko iš Jo gavę,

Kad susidėliotume,

Pasidalintume ir Būtume.

 

Marijos legiono vadovė Genė Sereikienė

Nuotraukos Dalios Urbonavičienės