Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2020 Sausio 13 - osios paminėjimas Kauno gatvės kapinėse

Kėdainių Kauno g. kapinėse buvo pagerbtos sausio 13-osios aukos – žuvusieji kėdainiečiai Alvydas Kanapinskas ir Vytautas Koncevičius, prisiminti sausio 13-osios įvykiai.

 

 

 Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius susirinkusiems kalbėjo:

,,Esame palaiminti ir mylimi Dievo vaikai kada susirenkame prie artimųjų kapų. Ypatingai kaip šiandien, kada stovime prie mūsų tautos didvyrių kapų. Nes mes meldžiamės ir mūsų malda sujungia dangų ir žemę. O per tą maldą į mūsų dažnai sumaišties pilną pasaulį ateina Dievo ramybė, taika, atjautimas, supratimas, paguoda… Šventajame Rašte Danieliaus knygoje rašoma, kad išmintingieji švytės dangaus skliauto spindesiu, o vedusieji daugelį į teisumą bus tarsi žvaigždės per amžių amžius. Tad mūsų didvyriai spindi tarsi tos minėtos žvaigždės“.

 

 

 

Klebonas pakvietė visus susikabinti rankomis, kaip ir tada, Vilniuje sausio 13-ąją, prie Televizijos bokšto ir sukalbėti Tėve mūsų maldą. Po jos dar buvo sugiedota Viešpaties angelo malda ir sukalbėta malda už Tėvynę Lietuvą:

 

Dieve, Tu leidai mūsų tautai pakelti daug aukų,

Bet Tu pažadinai joje ir kankinių dvasią.

Tu vienas, žinai, kokiam jų būriui

Tu suteikei garbės vainiką.

Mes tikime, Viešpatie, kad jų užtarimu

Tu teiki mums ir visai mūsų tautai gausios palaimos.

Leisk, Viešpatie, jų užtarimu

Melsti globos mums ir mūsų Tėvynei.

Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 

 

 

Kėdainių rajono savivaldybės vadovai Kauno gatvės kapinėse pagerbė 1991 metų sausio 13-ąją žuvusius kraštiečius Alvydą Kanapinską ir Vytautą Koncevičių. Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis pakvietė žuvusius pagerbti tylos minute. Pasibaigus tylos minutei  buvo padėtos gėlės ir vainikai. Dainavo Kėdainių kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras „Diemedis“, vadovas Algirdas Kučiauskas.

 

 

 

Vaizdo įrašas

 

Kėdainių kultūros centro nuotraukos

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija