į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2021-03-19 Klebonas ir parapijiečiai dalyvavo Šv. Juozapo iškilmėje

Nuotrauka šaulio Vytauto Karlos

 

Kovo 19 dieną minime šv. Juozapą, Mergelės Marijos sužadėtinį. Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje Šventąsias Mišias aukojo Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Koncelebravo Kėdainių dekanato kunigai. Patarnavo diakonas Darius Chmieliauskas. Giedojo Kėdainių Šv. Juozapo parapijos choras. Apstus būrys Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapijiečių kartu su savo klebonu dalyvavo Šv. Juozapo iškilmėje. Šią iškilmę galima buvo stebėti arkivyskupijos ir Delfi kanalais visoje Lietuvoje.

 

Nuotrauka šaulio Vytauto Karlos

 

Minime 150 metines nuo tada, kai palaimintasis Pijus IX 1870 m. gruodžio 8 d. paskelbė Juozapą Katalikų Bažnyčios Globėju.

Juozapas vykdo globėjo veiklą santūriai, nuolankiai, tyliai, bet sykiu nuolatos budriai ir visiškai ištikimai net tada, kai jos nesupranta. Nepaliaujamai lydi rūpestinga meile. Juozapas yra globėjas, nes moka klausytis Dievo, vadovautis jo valia. Ir todėl yra dar jautresnis jam patikėtiems žmonėms, moka realistiškai skaityti įvykius, atsižvelgti į tai, kas jį supa, ir priimti išmintingiausius sprendimus. Evangelijose Juozapas pasirodo kaip tvirtas, narsus, darbštus vyras, tačiau viduje labai švelnus, ir tas švelnumas nėra silpnojo dorybė, ne, priešingai: jis liudija dvasios tvirtumą ir gebėjimą rodyti dėmesį, atjausti, tikrai atsiverti kitiems, mylėti.

 

 

Šventė buvo pradėta katecheze, kurioje arkivyskupas pristatė susirinkusiems maldininkams popiežiaus Pranciškaus laišką PATRIS CORDE, kuriame kalbama apie 150 metų gerbiamą Visuotinės Bažnyčios globėją šv. Juozapą.

Išgyvenant pandemijos laiką, patiriant suspaudimus,- Šv. Juozapas yra Dievu pasitikėjimo pavyzdys mums visiems.

 

Nuotrauka šaulio Vytauto Karlos

 

Kauno Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas džiugiai pasidalijo žinia, jog būtent šią Kovo 19-ąją dieną popiežiaus Pranciškaus paraginimu Visuotinėje Bažnyčioje pradedami Šeimos – AMORIS LAETITIA metai.

Šią dieną arkivyskupas meldė šeimoms įkvėpimo ir palaiminimo. Jis kvietė drąsos, pasitikėjimo ir ramybės mokytis iš Juozapo, iš jo tyros širdies.

Visuotinėje maldoje buvo melsta šeimų vienybės, santaikos, ištikimybės. Melsta, kad Viešpats stiprintų šeimas ir Lietuvą, o šv. Juozapas užtartų ir visus lydėtų.

 

Nuotrauka šaulio Vytauto Karlos

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija