į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2021-04-01 Didysis ketvirtadienis parapijoje

Nuo Viešpaties kančios Verbų sekmadienio prasidėjo Didžioji savaitė. Didįjį pirmadienį, Didįjį antradienį ir Didįjį trečiadienį parapijos klebonas aukojo Šventąsias Mišias, kviesdamas tikinčiuosius apmąstyti ir išgyventi tuos kiekvienam krikščioniui ypač reikšmingus Kristaus gyvenimo įvykius iki Didžiojo tridienio.

Didysis Ketvirtadienis, vėlgi šiais pandemija paženklintais metais, kitoks. Kiekvienais metais Didįjį Ketvirtadienį, apstus būrys parapijiečių kartu su savo klebonu vykdavo į Kauno arkikatedrą ir dalyvaudavo Krizmos Mišiose. Šiais metais, Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje, vadovaujant arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui, buvo aukojamos tik dalyvaujant Kauno arkivyskupijos dekanams. Gyvename viltimi, kad kitais metais galėsime vėl kartu visi vykti, ir kartu melstis...

18 valandą Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje Kristaus Paskutinės Vakarienės Šventosiose Mišiose buvo melstasi už gyvus ir mirusius šios parapijos kunigus. Klebonas susirinkusiems maldininkams priminė, kad būtent šią dieną buvo įsteigtas Švenčiausias Sakramentas ir Kunigystės sakramentas. Taip pat Viešpaties duotas įsakymas broliškai mylėti vieniems kitus.

Šią dieną parapijiečiai nuoširdžia malda lydėjo savo parapijos kleboną, švenčiantį profesinę šventę.

Taip pat Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bendruomenė džiaugiasi ir maldą lydi Santuokos sakramentui besiruošiančius žmones, kurie pirmą kartą tą vakarą priėmė Pirmąją Komuniją.

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Vyrauto Karlos