Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-05-09 Šeštasis Velykų sekmadienis

„Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!“

(Jn 15,17)

 

 

Dievas yra meilė. Dievas yra džiaugsmas.

 

                                                             

                                                                                   Nuotrauka Genovaitės Matusevičienės

 

Šeštajį sekmadienį po Velykų, 10 val. Šventosiose Mišiose Šventojo Rašto skaitinius skaitė iš šlovino Viešpatį sutvirtinimo sakramentui besiruošiantis jaunimas.

Gegužės mėnuo yra paskirtas Marijai. Susirinkęs jaunimas dalijosi jų pačių patirtimis iš jų šeimų Marijos užtarimo išgyvenimais. Taip pat nusprendė tęsti praėjusių metų sutvirtinamųjų pradėtą tradiciją ir sukurti video liudijimą „Ačiū Tau, Marija!”

Šį sekmadienį, kaip ir kiekvieną antrąjį mėnesio sekmadienį Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bendruomenė džiaugiasi, kad gali melstis prie išstatytos palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio pirmojo laipsnio relikvijos.

Kartais gali mums atrodyti, jog mes visi esame sukurti kančiai. Skaitant kai kurių šventųjų gyvenimo aprašymus, matant religinius paveikslus,  atrodo, kad teisūs yra tie, kurie krikščionybę vadina išsižadėjimų, aukos, atgailos religija. Šiandien skaitomoje Evangelijos ištraukoje Jėzus prieštarauja: „Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“.

Iš tiesų džiaugsmas, o ne liūdesys yra tikroji krikščionio sielos būsena.  Tikrasis džiaugsmas neužsimerkia prieš sunkumus ir neleidžia, kad sunkumai jį atimtų.

Jaunimas prisiminė neseniai išgyventą „UŽTVIRTINK” renginį, kur renginio metų matė ir apmąstė labai gražią Draugystės ikoną. Asmuo, esantis šalia Jėzaus, yra ir kiekvieno iš mūsų simbolis. Jėzus ir Jo draugas yra nematomi vienas kitam. Jie nežiūri vienas į kitą. Tai ne „sentimentalus“ santykis. Jėzus nėra atsisukęs į draugą, bet eina greta jo. Jis mus lydi net tuomet, kai Jo nejaučiame, neprimesdamas mums savęs, tarsi eitų šalia savo mokinių keliu į Emausą (Luko 24, 15-16). Jėzus lieka šalia mūsų kaip Nuolankusis, net kai Jo neatpažįstame. Jo buvimas yra besąlygiškas, nepriklausomai nuo to ar mes Jį jaučiame, ar ne.

Mes esame Viešpaties draugai, nes mums leidžiama girdėti svarbiausius dalykus apie gyvenimą, esame be galo Jam artimi. Esame draugai, nes už mus Jis atidavė savo gyvybę, draugai, nes mums yra paruošta vieta Jo namuose. Kaip tik tai ir duoda pagrindą krikščioniui, nežiūrint, kas beatsitiktų, patirti tikrąjį džiaugsmą.

Tikrosios meilės neįmanoma nupirkti, nei įsakyti: ji siūloma. Kaip tik tai tampa dar vienu Dievo meilės mums įrodymu: Jis neverčia priimti Jo meilės. Kaip tik todėl, kad myli mus, Jis gerbia mūsų laisvę, – mums patiems priklauso apsispręsti, ar norime tą meilę priimti ir į ją atsiliepti.

Apaštalas Jonas parašė savo laiškus, kurių vieno ištrauką Bažnyčia pateikia šiandien antrajame Žodžio liturgijos skaitinyje: „Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė. O Dievo meilė pasireiškė mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį Sūnų, kad mes gyventume per jį. Meilė – ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes“.

Kokie nuostabūs žodžiai: Dievas yra meilė. Dievas yra džiaugsmas…

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

12  val. Šv. Mišių  nuotraukos Vytauto Karlos