į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2021-05-23 Sekminės ir Carito veiklos 32-osios metinės

 

 Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią.

Gal 5.25

 

Sekminės - didžiulė šventė, tai Bažnyčios gimtadienis.

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčia kasmet išpuošiama berželiais. Išpuoštos ir tikinčiųjų širdys, laukiančios perkeitimo, drąsos, įkvėpimo ir Viešpaties artumo. Šiandien prašome Šventosios Dvasios išsiliejimo mūsų širdims, mūsų gyvenimui, mūsų Tėvynei Lietuvai.

 

 

Dievas yra nuolat veikiantis. Savo pažadu Jis nepaliaujamai dovanoja Šventąją Dvasią – dovanoja savo meilę. Sekminėse gauname įsakymą mylėti, dalytis džiaugsmu, kuris yra Sekminių vaisius.

Kai Dvasia įžengia į žmogaus širdį, jį pripildo, dovanoja vienybės patirtį. Bažnyčioje visi yra broliai ir seserys, - nebelieka svetimų. Šventoji Dvasia stiprina tikėjimą ir uždega ugningai liudyti.

 

 

Sekminių sekmadienio dvyliktos valandos Šventosiose Mišiose, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius medėsi už parapijos Caritą vadovaujamą Malenijos Pivorienės, minintį 32-ąsias gyvavimo metines. Meldėsi už gyvus ir mirusius caritiečius.

Atnašautos gėlės ir žvakelės po Šventųjų Mišių iškilminga procesija, nešant parapijos Carito vėliavą, liejantis maldoms ir giesmėms, buvo nuneštos ir pastatytos, prie Carito kryžiaus šventoriuje ir kunigo Juozapo Vačeliūno kapo. Parapijos caritiečiai buvo iškilmingai palaiminti.

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Vytauto Karlos