į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2021-05-25 Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo vizitacija parapijoje

Gegužės 25-ąją, atvykęs į Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapiją, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, pirmiausiai kartu su parapijos klebonu Artūru Stanevičiumi aplankė Kėdainių rajono savivaldybės merą Valentiną Tamulį.

Susitikimo metu aptarė savivaldybės pagalbą Kėdainių  krašto bažnyčioms, Šventojo sosto programą, religinio turizmo galimybes, Dotnuvos vienuolyno perspektyvą, Labūnavos koplyčios nuosavybės įteisinimą, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios vargonų restauravimo galimybes, Dotnuvos bažnyčios bokštų atnaujinimo projektą...

 

 

Nuotraukos centre Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

Šalia Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis ir

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius.

 

 

Po susitikimo su meru, arkivyskupas atvyko į Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčią, kur jo džiaugsmingai laukė visa parapijos Pastoracinė taryba, parapijos maldos grupių vadovai ir nariai, jaunimo atstovai, katechetai, parapijos žiniasklaidos komanda, Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopa, tremtiniai, parapijos kolektyvai ir parapijiečiai.

Arkivyskupui malda pradėjus susitikimą su parapijiečiais, labai aktualu buvo išgirsti kuo gyva ši bendruomenė. Tad parapijos Carito veiklą ir darbus apžvelgė parapijos Carito pirmininkė Malenija Pivorienė. Marijos legijoną pristatė vadovė Genė Sereikienė, Motinų Maldoje judėjimo veiklą apžvelgė vadovė Genovaitė Matusevičienė. Jaunimą pristatė Monika Vekrikaitė, kuri net iš Vilniaus tą dieną atvyko sužinojusi, kad lankosi ganytojas parapijoje, tuo labai pradžiugindama arkivyskupo širdį. Parapijos Didįjį chorą pristatė daugiausiai metų chore giedantis, niekada humoro nestojojantis choristas Gediminas Šareika ir choro seniūnė Laima Jackevičienė. Dievo Gailestingumo vainikėlio kalbėtojus pristatė vadovė Adelė Dovidavičienė. Apie Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopos veiklą kalbėjo kuopos vadė Kristina Župerkienė. Tremtinių veiklą pristatė vadas Jonas Šleževičius. Apie savo didelius darbus daromus parapijoje kalbėjo Irena Stanislauskienė. Vika Makaveckienė pristatė parapijos žiniasklaidos darbus ir parapijos svetainę. Parapijos klebonas labai džiaugėsi muzikiniais -meniniais parapijos kolektyvais, o apie juos kalbėjo Albertas Ramanauskas ir kolektyvo „PARAPIJA“ vadovė Aldona Sasnauskienė...

Susirinkę parapijiečiai negailėjo klausimų ganytojui. Nuoširdus dialogas tikrai neprailgo, o arkivyskupas Kęstutis džiaugėsi radęs didelę gražią šeimą besidarbuojančią dėl Dievo Karalystės plėtimo pasaulyje.

Arkivyskupas dėkojo Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonui Artūrui Stanevičiui už didžiulius darbus nuveiktus dėl šitos, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios, dėl suburtos ir palaikomos bendruomenės... Dėkojo visiems susirinkusiems kartu ir kiekvienam asmeniškai, kurie savo gyvenimu, šitame krašte, liudija Viešpatį.

Atsisveikinimas su ganytoju taip pat buvo labai džiaugsmingas, žinant, kad savo bažnyčioje arkivyskupo sulauksime ir sekmadienį, kur kartu švęsime Šventąsiais Mišias ir džiaugsimės jaunimu, kuris priims Sutvirtinimo sakramentą.

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Vytauto Karlos