Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-09-05 Šv. Mišių auka už Kėdainių miestą ir jo žmones

„Šlovinsiu Viešpatį, kolei gyvensiu!”

Ps 146

 

 

Kėdainių miesto gimtadienio šventės neatsiejama dalimi tapo ir ekumeninės pamaldos už Kėdainių miestą ir jo žmones.

Šventosios Mišios 12 valandą buvo aukojamos visose Kėdainių miesto bažnyčiose. Maldai tikintieji rinkosi ir Viešpaties Atsimainymo cerkvėje. Šia gražia tradicija ypatingai džiaugėsi Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas, pradėdamas Šventąsias Mišias ir primindamas susirinkusiesiems, kad tai mūsų dabartinio mero Valentino Tamulio nuopelnas. Meras Valentinas Tamulis yra šios idėjos iniciatorius Kėdainiuose, kuri jau tapo gražia tradicija užbaigiant miesto gimtadienio šventę. Šiais metais Kėdainių miestas švenčia 649 -ąjį gimtadienį.

Tą dieną meldėme ne tik už Kėdainių miestą, bet ir už Tėvynę Lietuvą ir visus jai vadovaujančius, kad galėtume sukurti gerovę ir saugumą.

 

 

Už mylimą, brangų Kėdainių miestą ir jo žmones, melstis susirinko Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos maldos grupių vadovai ir nariai. Parapijos jaunimo atstovė Monika Vekrikaitė grįžusi iš Vilniaus melstis už miestą, suskubo skaityti Šventąjį Raštą. Šventojo Rašto skaitinius skaitė ir parapijos Marijos legiono vadovė Genė Sereikienė. Dar prieš Šventąsias Mišias Dievo Gailestingumo maldos grupės kalbėtojos ir parapijos Carito narės miestą apipynė Švč. Mergelės Marijos Rožyno malda. Motinos Maldoje judėjimo narės skiepija meilę savo miestui vaikams ir jaunimui. Tą dieną kviesdamos ir atsivesdamos juos į Šventąsias Mišias maldai. Didingomis, skambiomis giesmėmis Viešpatį šlovino ir liejo savo maldas už Kėdainių miestą, profesionalus parapijos Didysis choras, vadovaujamas Aušros Giedrienės.

 

 

Šventojo Tėvo popiežiaus Pranciškaus rugsėjo mėnesio intencijoje kviečiama melstis, kad visi drąsiai rinktumės santūrų bei aplinką tausojantį gyvenimo būdą ir džiaugtumės jaunais žmonėmis, kurie drąsiai tam pasiryžta.

Aktyvi parapijietė Antanina Mugienė, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios Marijos legiono narė, atsakinga už atnašų organizavimą, ypatingai džiaugiasi vaikais ir jaunimu, kurie ateina kartu švęsti Šventąsias Mišias. Ji kviečia jaunimą įsitraukti į įvairias veiklas parapijoje. Taip pat pastebėti, branginti jaunus žmones prašo Antanina ir kiekvieno esančio bažnyčioje.

 

 

Dieve, nuoširdaus maldingumo ir ramybės davėjau! Tegul šios mūsų atnašos deramai pagarbina Tavo didybę, o dalyvavimas Šventoje Mišių aukoje glaudžiai suvienija mūsų šeimas, mūsų parapiją, Kėdainių miestą ir visus tikinčiuosius.

 

 

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija