Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-11-01 Visų Šventųjų Šventė

„Būkite linksmi ir džiūgaukite,

 nes jūsų laukia gausus atlygis danguje.

Juk lygiai taip kadaise persekiojo ir pranašus“.

(Mt 5,12)

 

 

Visų Šventųjų dieną Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas kalbėjo, kad šiandien ir mes esame kviečiami susimąstyti apie savo šventumą. Dievas visus mus pašaukė ir tebešaukia tapti šventais, vesdamas mus už rankos.

 Šventumas yra ir sugebėjimas atvirai pažvelgti į savo širdies nerimą, neslepiant to, kas gali būti bloga ir atsakant sau,- kas esame, ko norime, kas mums iš tiesų rūpi. Kaip tik tada galime išgirsti tylų Dievo balsą : ,,Būkite šventi, nes Aš esu šventas.“ (Jn 14.26)

Popiežius Pranciškus, Visų Šventųjų dieną akcentavo, kad būti palaimintam, būti šventam nėra vien iš pastangų ir atsisakymų susidedantis gyvenimas, bet, visų pirma, džiugus atradimas, jog esame mylimi Dievo vaikai. Tai ne žmogiškas pasiekimas, bet dovana: esame šventi, nes Dievas, kuris yra Šventasis, ateina ir apsigyvena mūsų gyvenimuose. Dėl to esame palaiminti!“ – kalbėjo popiežius Pranciškus. Krikščioniškas džiaugsmas, pridūrė jis, nėra akimirkos emocija ar paprasčiausias žmogiškas optimizmas, bet žinojimas, jog kiekvieną situaciją galima išspręsti su iš Dievo gaunama drąsa ir stiprybe, jog jis visada meiliai į mus žiūri. Šventieji, taip pat patyrę daugybę vargų, tokį džiaugsmą jautė ir liudijo. Be džiaugsmo tikėjimas tampa slegiančia ir varginančia veikla, rizikuoja susirgti liūdesiu. Vienas dykumų tėvas liūdesį vadino „širdies kirminu“. Paklauskime savęs: ar esame džiugūs krikščionys? Ar skleidžiame džiaugsmą, ar esame užgesę, liūdni žmonės, tarsi būtume laidotuvėse. „Atsiminkime: nėra šventumo be džiaugsmo“, – apibendrino popiežius Pranciškus.

Šventasis apaštalas Paulius kreipėsi į visus: jūs – šventieji, numylėtiniai, išrinktieji. Tai reiškia – visi, kurie pakrikštyti, kurie yra priėmę Viešpaties įkvėpimą eiti, skelbti, gyventi meilę. 

Šventasis yra ne tik tas, kuris yra kanonizuotas – paskelbtas šventuoju, bet ir kiekvienas žmogus, kuris yra danguje, Dievo artumoje. Vadinasi, šią vieną dieną mes švenčiame visus žinomus ir nežinomus šventuosius, tam tikra prasme švenčiame ir savo pačių ateitį. Mes danguje būsime tik tuomet, jei būsime šventi. Ir atvirkščiai – jeigu būsime danguje – vadinasi, būsime ir šventi. Žinoma, jeigu šventumas netaps mūsų savastimi šiame pasaulyje, vis vien turėsime galimybę būti pabaigti šventinti skaistykloje.

 

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės