į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-02-27 Šventųjų Mišių auka už Ukrainą

 „Bet dėkui Dievui,

kuris duoda mums pergalę

 per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.“

(1 Kor 15,57)

 

Pradėdamas Šventąsias Mišias Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas perskaitė vyskupų kvietimą melsti taikos.

 

Nuotrauka Genovaitės Matusevičienės

 

Homilijos metų klebonas kalbėjo, kad Geroji Naujiena yra tai, kad Jėzus mums leidžia savo gyvenimą pradėti iš naujo. Mes galime į save žiūrėti, kaip į blogą medį nešantį tik blogus vaisius, tačiau šiais žodžiais Jėzus mums suteikia viltį, o ne baugina. Jėzus tikrai sakė, kad geras medis brandina tik gerus vaisius, o blogas – tik blogus. Bet Jėzus niekada nesakė, kad šaknys negalėtų būti pakeistos. Tai ir yra mūsų krikščionių viltis. Jėzus į pasaulį atėjo pakeisti mūsų,- Šventosios Dvasios galia paversti mus gerais medžiais. Mums išpažinus nuodėmes, pripažinus Jėzaus veikimo būtinybę mūsų gyvenime ir leidus Jam atleisti ir gydyti mus, Jėzus paverčia mus naujais kūriniais nusiteikusiais ir pasiryžusiais gyventi kitaip. Paslaptis glūdi Atgailos dovanoje.

Kai išmoksime žiūrėti į pasaulį Dievo akimis, iš mūsų akiračio išnyks blogis. Jėzus nori mus išgydyti ir padaryti šventus. Tokia perspektyva turėtų paskatinti mus nuolat tirti savo širdis. Mūsų Dievas yra ne griežtas teisėjas, bet švelnus gydytojas.

 

Nuotrauka Genovaitės Matusevičienės

 

Klebonas informavo, kad visose Lietuvos bažnyčiose šį sekmadienį organizuojama rinkliava, kurios metu yra renkamos lėšos itin sunkioje padėtyje atsidūrusiai Ukrainai. Taip paliudysime savo brolišką solidarumą su karo veiksmų draskoma šalimi. Visos šią dieną Kauno arkivyskupijoje per pamaldas surinktos aukos skiriamos šiam tikslui.

 

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės

 

Po Šventųjų Mišių Kėdainių Šv. kankinio parapijos klebonas dalijosi apie  galingą teisiojo maldą. Melsdami taikos atsiliepiame į karščiausią Viešpaties troškimą, kad visur būtų taika, vienybė, ramybė... Klebonas labai karštai dėkojo mūsų parapijietei Irenai Stanislauskienei už teisaus žmogaus teisią maldą už Ukrainą, kurią ji šią naktį parašė ir perskaitė Šventosiose Mišiose. Tai tikrai yra teisiojo malda...

Klebonas labai nuoširdžiai dėkojo mūsų vicemerui Pauliui Aukštikalniui, kuris pirmas, kai tik prasidėjo karo veiksmai, paskambino ir paprašė Šv. Mišių aukos už Ukrainą. Jis tai padarė pirmas. Vėliau sulaukėme mūsų vyskupų kvietimo. Parapijos vadovas paprašė vicemerą Paulių Aukštikalnį tarti žodį susirinkusiems maldininkams. Klebono žodžiai buvo palydėti susirinkusiųjų plojimais.

Vicemeras į susirinkusiuosius kreipėsi, kaip į brolius ir seseris. Jis akcentavo, kad ši situacija yra mums visiems žinia gyventi išvien. Tai ženklas mums, kad turime stipriai keistis. Turime gyventi kaip broliai seserys, kurie privalome branginti vienas kitą. Tik maldoje mes b8sime drąsūs. Vicemeras dėkodamas visiems atėjusiems į Šventąsias Mišias akcentavo, kaip svarbu jose dalyvauti ne progomis, bet kiekvieną sekmadienį. Po vicemero žodžių taip pat nuvilnijo aplodismentai.

Klebonas taip pat dėkojo ir mūsų šauliams, kurie visuomet atsiliepia į kvietimą maldai. Klebonas dėkojo visiems susirinkusiems, kurie atėjo melsti taikos. Šio sekmadienio Mišios buvo užbaigtos giesme „Marija, Marija“.

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos