į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-03-06 Malda už lietuvius visame pasaulyje ir Ukrainą

„Kai jis manęs šauksis, jo išklausysiu, –

su juo būsiu varge,

jį išgelbėsiu, pagerbsiu.“

(Ps 91.15)

 

„Tegul šis gavėnios laikas mums būna dykumos metas. Skirkime laiko tylai ir maldai, kurios metu galėtume sustoti ir pažvelgti į tai, kas paliečia mūsų širdis“, – kvietė Šventasis Tėvas. Rūpinkimės vidiniu skaidrumu, maldoje atsigręždami į Dievo žodį, kad mumyse įvyktų naudinga kova su mus pavergusiu blogiu, kova už laisvę.

 „Prašykime Švenčiausiąją Mergelę lydėti mus gavėnios dykumoje ir padėti mums atsivertimo kelyje“, – meldė popiežius, baigdamas sekmadienio vidudienio maldos susitikimo mintis Šv. Petro aikštėje. (RK / Vatican News)

Šis pirmasis gavėnios sekmadienis paženklintas malda už lietuvius visame pasaulyje. Šis sekmadienis tai besitęsianti malda už Ukrainą…

 

 

Sekmadienio 12 val. Šventosiose Mišiose Šventojo Rašto skaitinius skaitė parapijos katechetė Genė Sereikienė, atnašas nešė Pirmajai Komunijai besiruošiantys vaikučiai.

Parapijos klebonas nuoširdžiai priminė nedalyvavusiems Pelenų dieną, kad ši diena yra pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos, laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti Evangelija. Klebonas pakvietė nedalyvavusius priimti atgailos ženklan pelenų pabarstymą. Taip pat parapijos klebonas nuoširdžiai kvietė parsinešti pašventintų pelenų į namus šeimai, ypač vaikams. Paaiškinti jų prasmę. Persižegnojus sukalbėti „Tėve mūsų maldą“ ir užberiant sakyti žodžius: „Atmink, žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi“ (plg. Pr 3,19).

 

 

Po Šventųjų Mišių Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas visiems priminė, kad kiekvieną iš mūsų, kuriame pasaulio krašte bebūtume, vienija bendra kalba, herbas, vėliava ir himnas. Tad pakėlus vėliavą visa susirinkusi bendruomenė vadovaujama Didžiojo choro ir vadovės Gintarės Brazinskienės sugiedojo Lietuvos himną.

 

 

Šią dieną Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos Sinodinio kelio moderatorių komanda dalinosi ketvirtąja tema „Bendra atsakomybė misijoje“ su parapijos bendruomene. Ypač nuoširdžios mintys liejosi iš parapijos sutvirtinamųjų,- tiek gyvai dalyvavusių, tiek susijungusių per nuotolį. Į Sinodinio kelio temos aptarimą nuoširdžiai atsiliepė ir tėveliai susirinkę parapijos namuose, kurie laukė iš katechezės pamokėlės grįžtančių vaikučių. Dalis maldos grupių įprato patys gyventi savo galimybių ritmu, stebėti įkeliamas naujas temas, kalbėtis ir surašius svarbiausius pastebėjimus atnešti parapijos klebonui. Moderatorių komanda trijų pirmųjų temų susistemintas mintis jau yra persiuntusi Kauno arkivyskupijos Sinodinio kelio darbo grupei.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės ir Gedimino Karlos