į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-04-10 Penktosios Sinodinio kelio temos „Dialogas, Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas“ apibendrinimo posėdis

„Sakau jums,

 jei šitie tylės – akmenys šauks!“

(Lk 19,40)

 

Verbų sekmadienį, po Šventųjų Mišių parapijos Sinodinio kelio moderatorių komanda susirinko aptarti penktąją Sinodinio kelio temą „Dialogas,  Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas“.

 

 

 

Parapijos moderatorių komanda džiaugiasi, kad balandžio septintosios vakarą, galėjo pasidalinti ir aptarti  apie nueitos parapijos Sinodinio kelio didžiąją dalį, su Kauno arkivyskupijos Sinodinio kelio komandos nare Vaida Spangelevičiūte – Kneižiene. Vaida yra tas žmogus, kuri nuoširdžiai ir džiaugsmingai liudija Evangeliją ir tą džiaugsmą sugeba perduoti kitiems. Įsivertinus, kad esame teisingame kelyje, viliamės Šventosios Dvasios pagalba - nukeliauti į tikslą.

 

 

Posėdžio metu kiekvienas parapijos moderatorius pristatė savo grupelėse pavykusių dialogų Bažnyčioje ir visuomenėje pagrindines įžvalgas. Moderatorė Genovaitė Matusevičienė dalinosi apie dialogą ir susitikimus su kitų tikėjimų žmonėmis:

,,Suprantu, kad tie žmonės nėra tokie turtingi religine literatūra, kaip mes. Turiu kolegę Jahovos liudytoją, kuri tiesiog ,,išlukštena“ mano paliekamą katalikišką literatūrą.

Su Tikėjimo Žodžio atstovais galimas dialogas tik rodant konkrečias Šventojo Rašto eilutes. Pažįstu kelias Tikėjimo žodžio atstovės, joms sunkiu gyvenimo laikotarpiu, važiuodavo į Vytautinę, į Vidinio išgydymo pamaldas, ir į Rūklą, pas kunigą Arnoldą Valkauską, - atsigavo, sustiprėjo ir vėl sugrįžo į Tikėjimo Žodį... 

Baptistai yra labai bendruomeniški. Turiu draugę, su kuria virš dvidešimt metų bendraujam. Tie žmonės ypatingai rūpinasi savo bendruomenės atstovais. Su jais labai nuoširdžiai galima melstis.

Sekmininkų stebinanti drąsa liudyti tikėjimą. Pikelių priklausomybės ligų reabilitacijos centro darbuotojai, net į miesto seniūniją atėję darbo reikalais, tiesiog kabinete kreipiasi į mane sakydami, sese. O kitam prekybos centre, net iš tolo pamatę, taip džiaugsmingai sveikinasi:

- Garbė Jėzui Kristui! - kad net šalia esantys žmonės atsisuka...

Su kitų tikėjimų žmonėmis kalbantis ieškau bendrumo, ieškau kas mus vienija, kas jungia. Labai dažnai pokalbio pradžioje tenka atlaikyti kaltinimų laviną Katalikų Bažnyčiai. Dažnai jie yra pagrįsti. Visi mano sutikti kitų tikėjimų žmonės yra pasitraukę iš Katalikų Bažnyčios ir atradę, tuo ankstesniu laiku, gyvas bendruomenes. Visi uoliai skaito Šventąjį Raštą. Kai kurie, net keliolika metų yra blaivūs alkoholikai, išgiję ir iš kitokių ligų... O dalis tiesiog keliauja laimės ir stebuklų ieškodami, per kitų tikėjimų bendruomenes....“

 

 

Parapijos klebonas priminė, kad tiek metų, kiek yra Kėdainiuose, būtent jis organizuoja Didįjį Penktadienį Kryžiaus kelią Kėdainių miesto gatvėmis. Kvietime visuomet kreipiamasi į visus krikščionis. Ne išimtis yra ir šitie metai.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija