Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2022-06-14 Šv. Mišių auka už Lietuvos tremtinius, okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukas

Nepabūgusieji liūties kėdainiečiai birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną, tradiciškai stabtelėjo atminties valandai geležinkelio stotyje, iš kurios traukiniais į tremtį buvo vežami mūsų krašto žmonės. Vėliau pagerbtos okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukos.

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje, minint 81-ąsias tremčių pradžios metines, už Lietuvos tremtinius buvo aukojamos Šv. Mišios. Prieš jas buvos klausoma koncerto. Iš širdies liejosi susirinkusio jaunimo mintys… Kalbėjo Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis. Buvo skaitoma Sibiro Madonos litanija.

 

 

Pradėdamas Šventąsias Mišias Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas priminė, kad šią dieną, minimas palaimintasis arkivyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis, kurio prieš penkerius metus, 2017-ųjų birželio 25 d., beatifikacijos iškilmė vyko Vilniaus katedros aikštėje.

Kartu su juo šiandien meldžiame, kad Viešpats Kristus mūsų tautos kančias suvienytų su savąja ir iškeltų ją kaip teisią atnašą Dievo Tėvo garbei. Šventųjų Mišių auka tesustiprina, tesuvienija ir tesuteikia ramybę ir paguodą ir grįžusiems į Tėvynę, ir likusiems svetimoje šalyje tremtiniams ir jų artimiesiems. Tepašventina mus visus susirinkusius pagerbti tremtinių ir visų laisvės kovotojų. Tesiilsi Dievo ir šventųjų draugėje mirę tremtiniai ir visi žuvusieji dėl Tėvynės laisvės.

Šventosiose Mišiose Šventojo Rašto skaitinį skaitė Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis. Šios dienos Visuotinę maldą skaitė jos kūrėja Irena Stanislauskienė. Atnašautos gėlės ir žvakelės po Šventųjų Mišių buvo nuvežtos prie Tremtinio kryžiaus Kauno gatvės kapinėse.

Parapijos klebonas susirinkusiems kalbėjo, kad šių metų minėjimas yra kitoks nei esame pripratę. Šiais metai ir ne tik šiandien, kasdien meldžiamės už Ukrainą. Daugeliui mūsų karas Ukrainoje pasėjo neviltį, kad tragiški 1941-ieji visu siaubu gali pasikartoti, bet kurioje Europos šalyje. Dabar taip pat kaip ir anuomet siaubingai žudomi, kankinami Ukrainos žmonės. Kenčiančiai Ukrainai reikia mūsų pabalbos, užuojautos ir mūsų nuoširdžios maldos. Kad Dievas jų kančią priimtų ir suteiktų taiką ir ramybę.

 

 

Kaip ir visuomet tautos šventėse parapijos klebonas po Šventųjų Mišių pakvietė pakėlus vėliavas sugiedoti Lietuvos himną.

Džiaugiamės politinių kalinių ir tremtinių „Diemedis“ choristais, nuoširdžiai atsiliepusiais į Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios choro vadovės Gintarės Brazinskienės pakvietimą ir kartu su choristais užlipusiais prie vargonų, kurie šiuo metu yra remontuojami, šlovinti Viešpatį Šventosiose Mišiose.

Džiaugiamės visuomet tautos šventėse aktyviai dalyvaujančia Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopa ir vadu Arvydu Ašmontu.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos